Siirry pääsisältöön

Tie­to­suo­ja

Tälle sivulle on koottu tietoa Näkövammaisten liitto ry:n tietosuojasta.
Kädet lukevat valkoista pistekirjoituspaperia.

Tässä osiossa

Näkövammaisten liitto ry noudattaa toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679, GDPR, General Data Protection Regulation) ja sitä täydentävää tietosuojalakia (1050/2018). Tietosuojalainsäädännön tarkoitus on suojata ihmisten yksityisyyttä ja turvata rekisteröityjen oikeuksia.

Näkövammaisten liitto käsittelee ja säilyttää kaikissa toiminnoissaan keräämiään henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisina. Tietojen luottamuksellisuus on turvattu asianmukaisin teknisin ratkaisuin sekä hallinnollisin toimenpitein siten, että tiedot ja tietojärjestelmät pidetään vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niiden käsittelyn tarkoituksen mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin kukin tehtävä sitä edellyttää. Liiton työntekijät käsittelevät vain oman tehtävän hoitoon liittyviä henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu tietosuojalainsäädännön sisällöstä.

Näkövammaisten liitossa EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröityjen informointi toteutetaan tietosuojaselosteiden muodossa. 

 


Tietosuojaselosteet

Eri toimintojen tietosuojaselosteet löytyvät alla olevien linkkien kautta:

Asiakasrekisterit

Uutiskirjeet

Tapahtumiin osallistumiset

Verkkopalvelut

Muu toiminta