Siirry pääsisältöön

Or­ga­ni­saa­tio

Olemme ylpeästi Suomen suurimpia ja vaikuttavimpia vammaisjärjestöjä. Valtuutus työllemme tulee jäsenistöltämme, joiden ääni kuuluu työssämme vahvana.
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tässä osiossa

Näkövammaisten liitto

Näkövammaisten liitto ry (Synskadades förbund rf) on näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö ja näkövammaisten ihmisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Otamme toiminnassamme ensisijaisesti huomioon sokeat, kuurosokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Päämääränämme on tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa näkövammaiset voivat elää omaehtoista, itsenäistä ja runsassisältöistä elämää ja toteuttaa itseään omien valintojensa mukaan.

Liittona

 • edistämme ja valvomme näkövammaisten oikeuksien toteutumista ja teemme vaikuttamistyötä
 • tuotamme kuntoutus-, apuväline- ja työelämäpalveluja
 • tarjoamme näkövammaisten tiedonsaantia ja tiedon hallintaa koskevia palveluja
 • kehitämme tiedonkulkua uutta teknologiaa hyödyntäen
 • toimimme Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa
 • tarjoamme harrastusmahdollisuuksia ja mahdollisuuden vertaistukeen sekä järjestämme vapaaehtoistoimintaa
 • tuemme jäsenyhdistystemme toimintaa.

Organisaatio

Näkövammaisten liitto ry:n toimitusjohtaja on Jukka Tahvanainen. Liiton toiminnot jakaantuvat kahteen linjaan, vaikuttaminen ja tiedonsaanti sekä palvelut, joiden lisäksi organisaatiossa on läpileikkaavia toimintoja. Työntekijöitä liitossa on n. 130. Yhteystietomme löydät tältä sivulta.

Vaikuttaminen ja tiedonsaanti -linja

Linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt ja toiminnot:

Linjaa johtaa järjestöjohtaja Sari Kokko.

Palvelut-linja

Palvelut-linjan toimintoja ovat:

Linjaa johtaa palvelulinjan johtaja Annamaija Nordlund.

Muut toiminnot

 • talous, hallinto, henkilöstö, ict, logistiikka ja kiinteistöt (talous- ja henkilöstöjohtaja Vesa Tuunainen)
 • asiakaspalvelu ja majoitus (asiakaspalvelu- ja majoituspäällikkö Seija Viitanen)
 • viestintä ja varainhankinta (varainhankinta- ja viestintäjohtaja Rami Björkberg).
Näkövammaisten liiton organisaatiokaavio. Vaikuttaminen ja tiedonsaanti -linjan yksiköt: yhdistyspalvelu, oikeuksienvalvonta, alue-, nuoriso-, vapaaehtois- ja kansainvälinen toiminta, esteettömyysneuvonta, Näkövammaismuseo, Näkövammarekisteri, työelämä-, luku- ja tiedonsaantipalvelut, Daisy-lainaamo, ict-tuki. Palvelut-linjan yksilöt: kuntoutus, majoitus, Aviris, Opaskoirakoulu, äänittämö, kirjapaino. Läpileikkaavat toiminnot: talous, asiakaspalvelu, varainhankinta, henkilöstö, ict, kiinteistöt, viestintä.

Hankkeet


Konserni

Näkövammaisten liitto ry omistaa Kiinteistö Oy Iiriksen, Sokeva Oy- Ulkoinen linkki:n ja Annanpura Oy- Ulkoinen linkki:n.


  Rahoitus

  Vuosibudjettimme on noin 15 miljoonaa euroa. Rahoitamme toimintamme seuraavasti:

  • palveluiden ja tuotteiden myynnillä (34 %)
  • avustuksilla (26 %)
  • varainhankinnalla (22 %).

  Hallintoelimet ja luottamushenkilöt

  Näkövammaisten liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Liiton toimeenpaneva elin on hallitus.


   Säännöt

   Rekisteröitynä yhdistyksenä Näkövammaisten liiton toimintaa ohjaavat säännöt.


   Arvomme ja visiomme

   Arvomme ja visomme on kirjattu strategiaamme.


   Strategia ja toiminnan suunnittelu

   Toimintaamme ohjaa liiton strategia, joka tällä hetkellä on voimassa vuoteen 2025 asti. 

   Vuosittain teemme myös toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin suunnitelmamme tulevalle vuodelle. Toteutuneista toimenpiteistä voi lukea vuosikertomuksestamme.


   Näkövammaisten liiton historiaa

   Näkövammaisten liitto ry (Synskadades förbund rf) perustettiin vuonna 1928, ensimmäisenä nimenään Sokeain Keskusliitto. Jo tätä ennen oli ollut yhdistyksiä, jotka loivat pohjaa nykyiselle toiminnallamme.

   Nimi muutettiin Näkövammaisten Keskusliitoksi 1980, ja se lyhentyi edelleen Näkövammaisten liitoksi vuonna 2016.