Siirry pääsisältöön

Jäsenille

Jäsenenä nautit jäseneduistamme. Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi, jos olet näkövammainen henkilö ja haitta-asteesi on yli 50 prosenttia.
Kolme nuorta aikuista kahvilassa, yhdellä valkoinen keppi taitettuna sylissä.

Tässä osiossa

Näkövammaisten liittoon kuuluu 14 alueyhdistystä, joiden varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä näkövammaiset henkilöt. Lisäksi liittoon kuuluu yhdeksän valtakunnallista jäsenyhdistystä, joista joihinkin hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi myös näkeviä ihmisiä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Olet oikeutettu moniin Näkövammaisten liiton ja yhteiskunnan näkövammaispalveluihin, vaikket olisi yhdistyksemme jäsen. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kuntoutus-, tiedonsaanti- ja oikeuksienvalvontapalvelut. Jäsenenä olet kuitenkin oikeutettu myös jäsenetuihin, joihin voit tutustua seuraavassa.


Alueyhdistykset

Voit liittyä alueyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jos olet sokea tai heikkonäköinen ihminen ja asut yhdistyksen toiminta-alueella. Alueyhdistykset tuottavat näkövammaisten palveluita kuten äänilehtiä ja järjestävät jäsenilleen monenlaista toimintaa. Yksityiskohtaiset jäsenedut löydät alueyhdistysten omilta verkkosivuilta.

Jäsenedut

Jäsenlehti

Alueyhdistyksen jäsenenä saat maksutta Näkövammaisten Airut -lehden.

Daisy-äänilehdet

Useimmat alueyhdistykset ja monet paikallisyhdistykset tuottavat ja julkaisevat äänilehtiä. Yhdellä Daisy-cd-levyllä voi olla yksi tai useampi paikallislehti tai otteita niistä. Lisäksi ne voivat sisältää yhdistyksen tuottamaa aineistoa. Lehden voi saada myös ajantasaisena suoraan
Daisy-soittimeen Luetus-kuunteluna- Ulkoinen linkki.

Toiminta

Alueyhdistykset järjestävät erilaisia tilaisuuksia ja toimivat näkövammaisten oikeuksienvalvojina toimialueellaan. Ne tarjoavat jäsenilleen vertaistukea sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia järjestötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.


Valtakunnalliset näkövammaisyhdistykset

Valtakunnalliseen jäsenyhdistykseen voi liittyä ammatin, harrastuksen tai muun kiinnostuksen perusteella. Voit samanaikaisesti olla useamman jäsenyhdistyksen jäsenenä.

Jäsenedut

Valtakunnallisten jäsenyhdistysten jäsenedut vaihtelevat yhdistyksen toimialan mukaan. Tarkemmat tiedot jäseneduista löydät yhdistysten omilta verkkosivuilta (linkki edellä).

Jäsenehdot

Joissakin valtakunnallisissa jäsenyhdistyksissä hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi myös näkeviä henkilöitä.

Pääosin valtakunnallisen jäsenyhdistysten jäseneksi hyväksytään kuitenkin vain sokeita ja heikkonäköisiä henkilöitä, joiden näkövammasta aiheutuu huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Useimmat yhdistykset käyttävät näkövammaisuuden määrittelyssä Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusta, jonka mukaan näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0,3 tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla.

Jäsenyyttä haetaan yhdistykseltä kirjallisesti, ja mukaan lisätään luotettava selvitys näkövammasta. Jäsenhakemuslomakkeita saa yhdistyksistä (linkki yllä) tai oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.


Airut-jäsenlehti

Alueyhdistyksen jäsenenä saat maksutta Näkövammaisten Airut -lehden. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa kuudessa eri muodossa: printtilehtenä, pistekirjoituksella, Daisy-äänilehtenä Luetus-kuunteluna- Ulkoinen linkki ja cd-levyllä, sähköisenä Luetus-julkaisuna- Ulkoinen linkki, pdf-näköislehtenä- Ulkoinen linkki ja verkkolehtenä- Ulkoinen linkki.


Vertaistuki

Näkövammaisyhdistyksissä on toimintaa, tekemistä ja vertaisryhmiä, joissa voi puhua arjesta näkövamman kanssa – tai mistä tahansa muusta.

Näkövammaisten keskustelukanavat ovat sähköpostilistoja, joilla käydään vilkasta keskustelua kaikenlaisista aiheista. Myös Facebookin vertaisryhmistä löytyy juttukumppaneita.


Näkövammaiskortti

Näkövammaisyhdistysten jäsenet saavat näkövammaiskortin, jos näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 %. Näkövammaiskortilla saa alennuksia matka- ja pääsylipuista.


Jäsenrekisteri

Näkövammaisten liitolla ja osalla sen jäsenyhdistyksistä on käytössä keskitetty asiakas- ja jäsenrekisteri. Rekisteriin tallennetaan jäsenten tiedot.