Siirry pääsisältöön

Tietoa verk­ko­si­vuis­ta sekä rekisteri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te

Tästä verkkosivustosta vastaa Näkövammaisten liitto ry ja sen kautta esitellään Näkövammaisten liiton toimintaa ja palveluita. Verkkosivusto on avoin, julkinen ja maksuton. Sisältö pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena ja havaitut virheet korjaamaan viivytyksettä.

Tällä sivulla

Päivitetty 2.6.2022.

Verkkosivustoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Näkövammaisten liiton viestintään: viestinta@nkl.fi.

Kävijätietojen kerääminen

Näkövammaisten liiton verkkosivujen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeet muistavat esimerkiksi sivustolla käyttäjän aikaisemmin tekemät valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksia muuttamalla.

Näkövammaisten liiton verkkosivujen käyttöä tilastoidaan Matomon avulla. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Matomon kautta seurataan esimerkiksi sivupyyntöjen ja vierailijoiden määrää, keskimääräistä sivuilla vietettyä aikaa ja suosituimpia sivuja. Tietojen keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää verkkopalvelua.

Käyttäjän verkkosivustolla olevien lomakkeiden kautta antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Verkkolomakkeiden kautta ilmoitettujen henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menettelemme henkilötietolain/tietosuojalain mukaisesti.

Verkkopalvelun käyttö

www.nkl.fi-palvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Näkövammaisten liitolle ellei toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan.

Verkkopalvelussa on linkkejä ja yhteyksiä muihin verkkopalveluihin. Näissä verkkopalveluissa sovelletaan niiden omia käyttöehtoja.

Valokuvien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat Näkövammaisten liitolla, valokuvaajilla tai kuvien tekijöillä. Ko. materiaalin käytöstä on aina sovittava erikseen liiton kanssa: viestinta@nkl.fi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Näkövammaisten liiton verkkopalveluiden käyttö ei edellytä rekisteröintiä, emmekä kerää henkilötietoja (esimerkiksi ip-osoitteita) sivujen selailun aikana.

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee sellaisia Näkövammaisten liiton verkkopalveluiden osia, joissa käyttäjä voi luovuttaa henkilötietojaan. Tällaisia ovat muun muassa palautelomakkeet sekä erilaiset osoitteenmuutos- ja esitetilauslomakkeet.

 • Rekisterinpitäjä: Näkövammaisten liitto ry
 • Yhteystiedot: PL 30 (Marjaniementie 74) 00030 IIRIS, p. 09 3960 41 (vaihde), viestinta@nkl.fi
 • Tietosuojavastaava: vs. lakimies Elina Ketonen
 • Yhteyshenkilö: Näkövammaisten liiton viestintä, viestinta@nkl.fi
 • Rekisterin nimi: Näkövammaisten liitto ry:n verkkopalveluiden yhteydenottolomakkeiden ja www-sivujen käyttörekisteri.

Kerättävät tiedot, käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Verkkosivustolla on seuraavat yhteydenottolomakkeet, joissa kerätään listauksen yhteydessä mainittavia tietoja. Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttöaika (päivämäärä ja kellonaika). Henkilötietoja kerätään, jotta yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä. Palautelomakkeet voi täyttää myös anonyymisti.

Yhteydenottolomakkeiden kautta jätetyt tiedot siirtyvät sähköpostilla määrätyille vastuuhenkilöille, tiedot eivät jää verkkosivustolle tai palvelimelle. Annetut tiedot siirretään asianmukaisiin rekistereihin, joiden käytössä noudatetaan ko. rekisterin omaa selostetta.

 • Suostumuksen perusteella verkkosivuilla julkaistaan henkilöiden nimiä, liittyen yhteystietoihin ja erilaisiin toimitettuihin sisältöihin.
 • Asiakas- ja jäsentietojen muutokset: Lomakkeella ilmoitetaan nimenmuutoksesta, yhteystietojen muutoksesta tai kuolemantapauksesta Näkövammaisten liiton järjestö- ja tiedonsaantipalveluihin, apuvälinelainaamoon ja alueyhdistyksiin. Kerättävät tiedot ovat syntymäaika, suku- ja etunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, entinen suku- ja/tai etunimi (jos kyseessä on nimenmuutos), entinen katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka (jos ilmoitetaan yhteystietojen muutoksesta) ja kuolinpäivä (jos ilmoitetaan kuolintapauksesta). Asiakas- ja jäsenrekisterin tietosuojaseloste- Ulkoinen linkki.
 • Annansilmät-lomake: Lomakkeella voi liittyä Annansilmät-lahjoittajaksi tai tehdä muutoksia tietoihin. Kerättävät tiedot ovat suku- ja etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, entinen suku- ja/tai etunimi (jos kyseessä on nimenmuutos) ja entinen katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka (jos ilmoitetaan yhteystietojen muutoksesta). Annansilmät-lahjoittajarekisterin tietosuojaseloste.
 • Esitetilauslomake: Lomakkeella voi tilata Näkövammaisten liiton esitteitä ja muuta painettua materiaalia. Kerättävät tiedot ovat tieto tilattavasta materiaalista, nimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja laskutusosoite.
 • Lasten kuntoutuksen maksullisten julkaisujen tilauslomake: Lomakkeella voi tilata lasten kuntoutuksen materiaaleja. Kerättävät tiedot ovat tieto tilattavasta materiaalista, nimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, postitusosoite ja laskutusosoite.
 • Tarjouspyyntölomake: Lomakkeella voi pyytää tarjouksen Iiris-keskuksen kokoustiloista, majoituksesta tai muista palveluista. Kerättävät tiedot ovat nimi, postiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Näkövammarekisterin ilmoituslomakkeiden ja palautuskirjekuorien tilauslomake: Lomakkeella tilataan Näkövammarekisterin lomakkeita ja palautuskuoria. Kerättävät tiedot ovat nimi, katuosoite, postinumero- ja toimipaikka sekä tilattavien materiaalien määrä.
 • Yleinen palautelomake: Lomakkeella voi antaa palautetta Näkövammaisten liiton toiminnasta. Kerättävät tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Palautetta voi antaa myös anonyymisti.
 • Verkkosivujen palautelomake: Lomakkeella voi lähettää palautetta Näkövammaisten liiton verkkosivujen ylläpitäjälle. Kerättävät tiedot ovat nimi ja sähköpostiosoite. Palautetta voi antaa myös anonyymisti.
 • Blogin kommenttilomake: Lomakkeella voi jättää kommentin blogikirjoitukseen. Kerättävät tiedot ovat nimi ja sähköpostiosoite.
 • Airut-lehden palautelomakkeet: Neljällä lomakkeella voi antaa palautetta Airut-lehdestä ja sen eri juttutyypeistä. Kerättävät tiedot ovat nimi ja sähköpostiosoite. Palautetta voi antaa myös anonyymisti.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Näkövammaisten liiton ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.