Siirry pääsisältöön

Saa­vu­tet­ta­vuus

Saavutettavuudella viitataan verkkopalvelujen käyttöön. Näkövammaiset voivat käyttää kaikkia verkkopalveluja, kun niissä on huomioitu saavutettavuus.
Nuori nainen istuu sohvalla, hymyilee ja kuuntelee kuulokkeilla, älypuhelin käsissään.

Tässä osiossa

Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki voivat käyttää digitaalisia palveluita mahdollisimman helposti. Saavutettavuutta arvioidaan WCAG 2.1 -kriteeristöllä.

Suomessa on voimassa digipalvelulaki, joka velvoittaa julkisia toimijoita ja muun muassa pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja monia järjestöjä huolehtimaan verkkosivustojensa ja mobiilisovellustensa saavutettavuudesta.

Saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka myös käsittelee saavutettavuuspuutteita koskevat ilmoitukset.


Saavutettavuus näkövammaisille

Näkövammaisille on monenlaisia apuvälineitä ja konsteja verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten käyttöön. Näkövammaiset käyttävät tietokonetta tai mobiililaitetta usein ruudunlukijan avulla, näytön elementtejä suurentaen tai käyttäen käänteisiä värejä. Hiiren asemesta käytetään usein näppäimistöä.


  Verkkosivujen saavutettavuus

  Tehokkain tapa edistää palvelujen saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä on huomioida näihin vaikuttavat tekijät jo palvelun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Monesti ongelmat ovat vaikeita tai mahdottomia korjata sen jälkeen, kun palvelu on jo julkaistu.

  Saavutettavuuden testaamiseen on monenlaisia työkaluja. Varsinainen saavutettavuus- ja käytettävyystestaus kannattaa kuitenkin aina teettää asiantuntijalla, sillä saavutettavuus on paljon muutakin kuin teknistä toimivuutta.


   Saavutettavat etä- ja hybriditapahtumat

   Etä- ja hybriditapahtumat voidaan toteuttaa näkövammaisille saavutettavasti. Tärkeintä on muistaa, että kaikki visuaalinen sisältö (esim. diaesitykset) myös luetaan ääneen. Tämän lisäksi tapahtuman järjestäjän on hyvä olla perillä siitä, mitkä kaikki käytetyn kokousohjelman toiminnoista ovat ylipäätään saavutettavia ja olla myös valmis opastamaan osallistujaa teknisten haasteiden osalta. Järjestäjän valitseman ohjelmiston tuntemus ei voi olla osanottajan vastuulla. Kuulonäkövammaisten/kuurosokeiden osalta on lisäksi tärkeää huomioida, että osanottajat eivät puhu toistensa päälle, jotta tulkki pysyy mukana.

   Näkövammaisten liitto on koonnut näistä ohjeistuksen. Ohjeet on kirjoitettu Microsoft Teams -tapahtumiin, mutta monet kohdat pätevät yhtä lailla Zoomiin tai Google Meetiinkin.


   Saavutettavuus somessa

   Sosiaalisen median palvelut Facebook, Twitter ja Instagram ovat nykyisin entistä saavutettavampia. Niissä kaikissa on käytössä kuvien alt-tekstiominaisuus, eli kuville voi kirjoittaa kuvauksen/vaihtoehtoisen tekstin näkövammaisia käyttäjiä varten. Riittävä kuvaus kertoo yhdellä lauseella kuvan olennaisen sisällön. Kuvauksen kuulee ainoastaan silloin, kun palveluita käyttää ruudunlukuohjelmalla.


    Elokuva ja tv


    Dokumentit ja julkaisut

    Näkövammainen voi lukea sähköisiä dokumentteja ja julkaisuja, jotka on tuotettu sellaisessa muodossa, että niitä voi lukea apuvälineohjelmien avulla.


    Kuvailu ja kuvailutulkkaus

    Näkövammainen ihminen saa sanallisen kuvailun avulla tietoa ympäristöstä. Kuvailutulkkaus tarjoaa sokeillekin ihmisille mahdollisuuden seurata esimerkiksi teatteriesitystä ja tv-sarjaa.


    Saavutettavuusneuvonta

    Asiantuntijamme toimivat näkövammaisten ihmisten oikeuksienvalvojina saavutettavuusasioissa ja neuvovat palveluiden tuottajia oikeanlaisten ratkaisujen toteuttamiseksi.

    Tarjoamme keinoja verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden parantamiseen esittelemällä niiden käyttöä näkövammaisena ruudunlukuohjelman avulla.

    Voit myös pyytää palautetta sivustostasi näkövammaisilta saavutettavuuden kokemusasiantuntijoilta, mutta emme kuitenkaan arvioi kokonaisia sivustojaa tai lomakkeita. Käyttäjien antama palaute ei korvaa saavutettavuusauditointia. Auditoinnin voi tilata Annanpurasta, joka on Näkövammaisten liiton omistama yhteiskunnallinen yritys.

    Lakisääteinen saavutettavuuden valvonta ja saavutettavuusneuvonta on Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä- Ulkoinen linkki.

    Yhteystiedot:


    Lue lisää

    Saavutettavuusseloste