Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten liiton säh­köis­ten uu­tis­kir­jei­den ja­ke­lu­re­kis­te­ri

Tällä sivulla

Päivitetty 11.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

Näkövammaisten liitto ry

Y-tunnus: 0202748-5

postiosoite: PL 30, 00030 IIRIS

käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

viestinnän asiantuntija Satu Juoperi

viestinta@nakovammaistenliitto.fi

Puh. 09396041

3. Tietosuojavastaava

juristi Elina Ketonen

tietosuoja@nakovammaistenliitto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoitus on Näkövammaisten liiton ja sen yksiköiden uutiskirjeiden ja asiakastiedotteiden lähettäminen tilaajien ja asiakkaiden sähköpostiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeiden tilaajien antamaan suostumukseen ja asiakastiedotteiden osalta osapuolten oikeutettuun etuun.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tilaajan nimen ja sähköpostiosoitteen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääasiassa Näkövammaisten liiton, Aviriksen, Opaskoirakoulun ja Opvetin verkkosivuilla olevalla sähköisellä tilauslomakkeella. Tietoja asiakastiedotteiden vastaanottajista voidaan siirtää myös rekisterinpitäjän asiakasrekistereistä, joiden tietojen käytöstä asiakasviestintään on informoitu rekisteröityjä.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä siihen asti, kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Uutiskirjeen tilaaja voi itse poistaa tietonsa rekisteristä klikkaamalla saamassaan uutiskirjeessä olevaa linkkiä. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan palvelimella. 

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnukset ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu vain tietyille henkilöille, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä näitä tietoja.

Henkilötietojen suojausta koskevat käytännöt on kuvattu tarkemmin rekisterinpitäjän tietoturvaohjeissa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

  • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
  • oikeus saada tutustua tietoihinsa
  • oikeus oikaista tietoja
  • oikeus poistaa tietonsa
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

12. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä on mahdollista perua tilaus. 

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle. Ks. tietosuojavaltuutetun verkkosivut: tietosuoja.fi.

14. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

15. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.