Siirry pääsisältöön

Taktiilin asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

1. Rekisterin pitäjä

Näkövammaisten liitto ry / Taktiili

Y-tunnus: 0202748-5

postisoite: PL 30, 00030 IIRIS

käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Susanna Öysti

susanna.oysti@nkl.fi

050 471 1302

3. Tietosuojavastaava

Elina Ketonen

tietosuoja@nkl.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu

  • rekisteröidyn suostumukseen tai
  • sopimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan työn tilaajalta.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta edelleen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Kestotilausten osalta henkilötietoja säilytetään, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Muiden tilausten osalta henkilötietoja säilytetään 3 kuukautta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

  • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • oikeus saada tutustua tietoihin
  • oikeus oikaista tietoja
  • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
  • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@nkl.fi. Viestissä tulee kertoa tarkasti, minkä oikeuden käyttämisestä on kyse. Lisäksi viestissä tulee yksilöidä selkeästi se, mitä rekisteriä viesti koskee.

11. Oikeus peruuttaa suostumus

Kun käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle. Ks. tietosuojavaltuutetun verkkosivut: tietosuoja.fi- Ulkoinen linkki

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenki