Siirry pääsisältöön

Jär­jes­tö­pal­ve­lui­den ta­pah­tu­miin il­moit­tau­tu­mi­sen tie­to­suo­ja­se­los­te

Tältä sivulta löydät tietosuojaselosteen, jota sovellamme niihin henkilötietoihisi, joita annat meille ilmoittautuessasi Näkövammaisten liiton järjestöpalveluiden eri tapahtumiin.
Tandempyöräilijöitä sillalla. Taustalla Iiris-keskus.

Tällä sivulla

Tietosuojaselosteen tiivistelmä:

Alla olevaa tietosuojaseloste koskee kaikkia niitä järjestöpalveluiden tapahtumia, joiden ilmoittautumisohjeiden yhteydessä siitä on mainittu.

Keräämme sinulta ilmoittautumislomakkeella tai muulla tavalla yhteystietosi ja muita tapahtumamme järjestelyjen kannalta tarpeellisia tietojasi...

 1. voidaksemme lähettää sinulle tapahtumaan liittyviä ohjeita
 2. huolehtiaksemme tapahtuman käytännön järjestelyjen saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja muusta soveltuvuudesta sinulle
 3. varmistaaksemme tapahtuman turvallisuuden kaikille läsnäolijoille
 4. tapahtuman jälkeen palautekyselyjen lähettämiseen, (mahdolliseen) laskutukseen ja tapahtumaa koskevien tilastojen laskemiseen.

Tietojasi ei luovuteta Näkövammaisten liiton, tapahtuman järjestäjien ja palveluntarjoajien (esim. ravintola) ulkopuolelle. Hävitämme tai anonymisoimme tähän lomakkeeseen antamat vastauksesi järjestelmästämme viimeistään tapahtuvaa seuraavan vuoden lopussa.

Lisätietoja henkilötietojesi käytöstä: Aatu Komsi, puh. 050 475 1110, aatu.komsi@nkl.fi.


  Täydellinen tietosuojaseloste:

  Näkövammaisten liiton järjestöpalveluiden ilmoittautumislomakerekisterin tietosuojaseloste

  Muokattu viimeksi 7.6.2023

   

  1. Rekisterinpitäjä

  • Näkövammaisten liitto ry
  • Y-tunnus: 0202748–5
  • postisoite: PL 30, 00030 IIRIS
  • käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  3. Tietosuojavastaava

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

  • Tietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa ilmoittautujan osallistuminen tapahtumaan, huolehtia siitä, että tämä saa tapahtumaan osallistumisensa kannalta tarpeelliset ohjeet ja tapahtumaan liittyvät palvelut ja ruoat (jos tarjolla), sekä varmistaa kaikkien läsnäolijoiden turvallisuus tapahtuman aikana. Lisäksi tietoja voidaan tarvittaessa käyttää osallistujia koskevien tilastojen keräämiseen, osallistumiseen liittyvään laskutukseen ja palautekyselyjen lähettämiseen osallistujalle.
  • Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

  5. Rekisterin tietosisältö

  • Kaikista tapahtumista rekisteriin kerätään osallistujan nimi, yhteystiedot sekä tapahtumaan liittyvät saavutettavuus- ja esteettömyystarpeet. Tapahtuman sisällöstä ja toteutuksesta riippuen saatetaan kysyä myös osallistujan taustaorganisaatiota, tehtävänimikettä, ammattia, koulutustaustaa, syntymäaikaa, huoltajan tai läheisen yhteystietoja, laskutustietoja, mahdollisia alennuslippuoikeuksia (esim. joukkoliikenteeseen), näkövamman yksityiskohtia, opaskoiran mukaantuloa, ruokavaliota, tapahtuman kannalta merkityksellisiä terveystietoja, järjestelyihin liittyviä toiveita, ohjelman osia, joihin aikoo osallistua, sekä erillisiä suostumuksia/lupia (esim. yhteystietojen jakamiseen muille osallistujille).

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Kaikki tiedot ovat peräisin osallistujan omasta ilmoittautumislomakkeella antamastaan ilmoituksesta.

  7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

  • Tietoja ei luovuteta Näkövammaisten liiton, tapahtuman järjestäjien ja palveluntarjoajien ulkopuolelle (ks. kohta 4).

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  • Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

  9. Henkilötietojen säilyttämisaika

  • Henkilötietoja säilytetään enintään niiden jättämisvuotta seuraavan vuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen tiedot hävitetään tai anonymisoidaan.

  10. Rekisteröidyn oikeudet

  • Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:
   • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
   • oikeus saada tutustua tietoihin
   • oikeus oikaista tietoja
   • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
   • yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
   • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
   • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
   • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
   • rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan

  11. Oikeus peruuttaa suostumus

  • Voit peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn ja säilyttämiseen koska tahansa ilmoittamalla asiasta tapahtumanjärjestäjille edellyttäen, että en ole osallistumassa tapahtumaan. Voimassa oleva suostumus on tapahtumaan osallistumisen edellytys.

  12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  • Emme käytä tietojasi automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Mikäli tapahtumaan osallistumiselle on asetettu jokin ehto, esim. tehtävärooli, ikä tai lisäsuostumus, nämä ehdot on tuotu selkeästi esille jo ilmoittautumislomakkeessa eikä pääsääntöisesti lomakkeen lähettäminen ole edes mahdollista hyväksymättä ensin näitä ehtoja.

  14. Tietosuojaselosteen päivittäminen

  • Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.