Siirry pääsisältöön

Myyn­ti­res­kont­ran asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

1. Rekisterinpitäjä

Näkövammaisten liitto ry (Y-tunnus: 0202748-5)

Taloustoimisto

PL 61

00030 IIRIS

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Vastuuhenkilö:

Vesa Tuunainen

talous- ja henkilöstöjohtaja

Näkövammaisten liitto ry

vesa.tuunainen@nkl.fi

09 3960 4610

 

Yhteyshenkilö:

Krista Lowery

reskontranhoitaja

Näkövammaisten liitto ry

krista.lowery@nkl.fi

09 3960 4462

3. Tietosuojavastaava

Elina Ketonen

juristi

Näkövammaisten liitto ry

tietosuoja@nkl.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

 • Näkövammaisten liiton ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito
 • asiakkuuteen ja laskutukseen liittyvien tietojen hallinta
 • maksutapahtumatietojen ja laskutusyhteystietojen ylläpito

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

 • rekisteröidyn suostumus
 • sopimuksen täytäntöönpaneminen
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Myyntireskontran asiakasrekisteri sisältää henkilö- ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta. Rekisterin tiedot saadaan tilauksien yhteydessä tai erikseen laskutustoimeksiantoina.

Rekisteri sisältää seuraavat henkilö- ja yhteystiedot:

 • etu- ja sukunimi (pakollinen kenttä)
 • lähiosoite (pakollinen kenttä)
 • postinumero (pakollinen kenttä)
 • postitoimipaikka (pakollinen kenttä)
 • toimitusosoite, jos eri kuin lähiosoite
 • puhelin numero
 • sähköpostiosoite
 • henkilötunnus
 • lasku- ja maksutapahtumatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ja maksutapahtumista.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

Rekisteristä luovutetaan tietoja Näkövammaisten liiton ylläpitohenkilökunnan käyttöön ja

laskujen siirtyessä perintätoimistoon hoidettavaksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietojen säilytysajat määräytyvät kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti (10 vuotta).

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • oikeus saada tutustua tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@nkl.fi. Viestissä tulee kertoa tarkasti, minkä oikeuden käyttämisestä on kyse. Lisäksi viestissä tulee yksilöidä selkeästi se, mitä rekisteriä viesti koskee.

11. Oikeus peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, voi suostumuksen peruuttaa milloin tahansa, poislukien tiedot jotka on säilytettävä ja kirjattava rekisteriin perustuen kirjanpitolakiin ja -asetukseen.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Ks. tietosuojavaltuutetun verkkosivut: tietosuoja.fi

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

 

10.1.2023