Siirry pääsisältöön

Pe­ris­koop­pi-uu­tis­kir­jeen ti­laa­ja­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

Tietosuojaseloste päivitetty 14.5.2024

Tämä tietosuojaseloste koskee Periskooppi-uutiskirjeen tilaajia, joille lähetetään uutiskirje automaattisesti omaan sähköpostiosoitteensa. Tällaisen tilauksen on voinut tehdä Periskoopin verkossa sijaitsevalla tilauslomakkeella.

Periskoopin pistejulkaisun lukijoihin ei sovelleta tätä selostetta vaan Näkövammaisten liiton asiakas- ja jäsenrekisterin tietosuojaselostetta.- Ulkoinen linkki

Tietosuojaseloste ei koske käyttäjiä, jotka lukevat uutiskirjettä yksinomaan uutiskirjeen verkkosivujen kautta ilman tilausta, sillä heidän henkilötietojaan ei kerätä eikä käsitellä.

1. Rekisterinpitäjä

Näkövammaisten liitto ry

Y-tunnus: 0202748–5

postisoite: PL 30, 00030 IIRIS

käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aatu Komsi, järjestötoiminnan suunnittelija, puh. 050 475 1110, aatu.komsi@nakovammaistenliitto.fi

3. Tietosuojavastaava

juristi Elina Ketonen, tietosuoja@nakovammaistenliitto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Periskoopin lähettäminen sen tilaajille. Lisäksi tietoja käytetään tilastotiedon kokoamiseen Periskoopin lukukertojen määristä, tiedottamiseen Periskooppia koskevista muutoksista ja uutisista sekä palautekyselyn lähettämiseen tilaajille.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Kaikista tilaajista kirjataan ylös seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, tilauksen aika ja kirjaaja, mahdolliset tilauksen aihepiirirajaukset ja julkaisuformaattivalinnat, tilauksen voimassaolo sekä lista tilaajalle lähetetyistä ja tilaajan sähköpostiohjelmallaan avaamista Periskoopin numeroista.

Tieto Periskoopin numeron avaamisesta kirjautuu järjestelmään, jos käyttäjä lataa sähköpostiohjelmassaan myös Periskoopin sähköpostiviestiin sisältyvät kuvat. Mikäli käyttäjä ei halua avaamisensa kirjautuvan rekisteriin, hänen ei tule antaa sähköpostiohjelmansa ladata viestiin sisältyviä kuvia.

Tietoa yksittäisten Periskooppiin sisältyvien linkkien klikkauksista ei rekisteröidä käyttäjätasolla, ellei käyttäjälle ole kyseisen linkin yhteydessä asiasta erikseen ennalta kerrottu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot ovat peräisin osallistujan omista ilmoittautumislomakkeella antamistaan ilmoituksista.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Näkövammaisten liiton ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään enintään niiden tilauksen päättämishetkeä seuraavan vuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen tiedot hävitetään tai anonymisoidaan.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan palvelimella. Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnukset ja sen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu vain tietyille henkilöille, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä näitä tietoja.

Henkilötietojen suojausta koskevat käytännöt on kuvattu tarkemmin rekisterinpitäjän tietoturvaohjeissa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet: 

  • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • oikeus saada tutustua tietoihin
  • oikeus oikaista tietoja
  • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) tai rajoittaa tietojensa käsittelyä
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

12. Oikeus peruuttaa suostumus

Voit peruuttaa Periskoopin tilauksesi koska tahansa klikkaamalla Periskoopin lopusta löytyvää viestiä ”Lopeta Periskoopin tilaus”, jolloin et enää saa uusia Periskoopin numeroita postiisi.

Jos haluat lisäksi peruuttaa kokonaan suostumuksesi tietojesi säilyttämiselle ja käsittelylle (”tulla unohdetuksi”), ota yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle. Ks. tietosuojavaltuutetun verkkosivut: tietosuoja.fi- Ulkoinen linkki.

14. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietojasi automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

15. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden, järjestelmäarkkitehtuurin tai toimintojen muuttuessa. Muutoksista tiedotetaan aina kullekin tilaajalle henkilökohtaisesti.