Siirry pääsisältöön

Usein kysyttyjä ky­sy­myk­siä

Olemme tälle sivulle koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita Näkövammaisten liitosta kysytään.
Kädet lukevat valkoista pistekirjoituspaperia.

Tällä sivulla

Usein vastaus mieltä askarruttavaan kysymykseen löytyy helpoiten käyttämällä tämän sivuston hakutoimintoa. Löydät hakukentän tämän sivuston oikeasta yläkulmasta. Haun avulla löydät tältä sivustolta helposti monenlaista tietoa muun muassa näkövammaisuudesta ja Näkövammaisten liitosta.


Näkövammat ja näkövammaisuus

Kuka on näkövammainen?

Näköni tai läheiseni näkö on heikentynyt. Mitä voi tehdä?

Heikentynyttä näköä voidaan tehostaa apuvälineiden ja valaistuksen avulla. Näitä asioita selvitellään keskussairaalassa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä. Kannattaa siis aloittaa silmälääkäri- tai terveyskeskuskäynnillä, jotta näön heikkenemisen syy ja laatu saadaan selvitettyä.

Kotiin annettavista palveluista ja vammaispalveluista saa tietoa oman hyvinvointialueen sosiaalitoimesta.

Lisätietoja näönkuntoutuksesta ja koti- ja vammaispalvelusta keskussairaaloiden kuntoutusohjaajilta.


Sallitut sanat

Sokea-sanaa saa käyttää, ja se on aivan pätevä termi. Näkövammaiset-sanalla tarkoitetaan kaikkia ihmisiä, joilla näkökyky on oleellisesti heikentynyt tai se puuttuu kokonaan. Edellistä ryhmää kutsutaan heikkonäköisiksi ja jälkimmäistä ryhmää sokeiksi.

Saako näkövammaiselle ihmiselle sanoa "näkemiin" tai puhua television katselusta? Kyllä saa. Näkövammaisten kanssa keskusteltaessa voi huoletta käyttää kaikkia näkemiseen liittyviä ilmauksia. Sokea voi sanoa toiselle sokealle näkemiin heidän erotessaan.


Tuki, palvelut ja apuvälineet

  Haluaisin lenkkikaverin tai makutuomarin vaateostoksille. Mistä saan oppaan?

  Oppaita välittävät useat eri tahot paikkakunnasta riippuen. Lenkkikaveria tai makutuomaria vaateostoksille voit kysyä esimerkiksi SPR:ltä, seurakunnalta, joissakin kunnissa toimivilta vapaaehtoistyönkeskuksilta tai Näkövammaisten liiton alueyhdistyksestä. Osa yhdistyksistä on palkannut avustajia tai pitävät yllä vapaaehtoistoimintaa. Joissakin kunnissa myös sosiaalitoimen vammaispalvelut ovat palkanneet avustajia, joita voi saada tilapäisavuksi.


  Liity näkövammaisyhdistykseen

  Mitä hyötyä näkövammaisyhdistyksen jäsenyydestä on?

  Miten jäseneksi liitytään?

  Tarjoaako Näkövammaisten liitto taloudellista tukea, avustajia tai palvelutaloasumista?

  Näkövammaisten liitto ei tarjoa edellä mainittuja palveluja, mutta näkövammaiset voivat hakea taloudellista tukea mm. Sokeain Ystävät ry- Ulkoinen linkki:ltä tai Näkövammaissäätiöltä. Lisätietoja oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.

  Näkövammaisten liitolla ei ole avustajia, mutta avustajista voi kysyä alueellisilta näkövammaisyhdistyksiltä, joissa osalla on palkattuja avustajia tai vapaaehtoistoimijoita.

  Näkövammaisten liitto ei omista palvelutaloja eikä näin ollen tarjoa palvelutaloasumista. Näkövammaisten liitto on kuitenkin mukana ASPA-säätiössä- Ulkoinen linkki, jonka tavoitteena on lisätä vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisissa asuinympäristöissä.


  Lukeminen ja tiedonsaanti

  Miten saan sanomalehdet ääniversiona?

  Miten pääsen näkövammaisten kirjaston asiakkaaksi?

  Miten voin saada tietokoneen ja siihen tarvittavat apuvälineet?

  Näkövammainen voi elämäntilanteestaan riippuen hakea korvausta tietokoneen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin eri tahoilta.


  Hakemukset ja valitukset

  Teen näkövammaani liittyvää hakemusta. Mitä siinä kannattaa tuoda esiin?

  Kerro selkeästi haettavan palvelun tai tukitoimen tarve ja perustele, miten näkövamma aiheuttaa juuri kyseessä olevan tarpeen.

   Mitä asioita lääkärinlausunnoista tulisi käydä ilmi?

   Lääkärinlausunnon sisältö vaihtelee riippuen haettavana olevasta palvelusta tai tukitoimesta. Mikäli kyseessä on kuljetuspalvelu, tulisi lausunnosta ilmetä ainakin se, onko henkilö vaikeavammainen, onko hänellä vaikeuksia liikkumisessa, onko hänen kohtuuttoman vaikeaa käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ja tarvitseeko hän saattajaa ennen matkaa ja määränpäässä.

   Hoitotukihakemuksen liitteeksi tarvittavassa c-lääkärinlausunnossa tulisi kiinnittää huomiota hoitoon ja kuntoutukseen, avuntarpeeseen henkilökohtaisissa toiminnoissa, avuntarpeeseen kodinhoitotoimissa ja kodin ulkopuolella asioimisessa, avuntarpeen laajuuteen ja säännöllisyyteen sekä sairauden ennusteeseen

   Olen saanut hakemukseeni kielteisen päätöksen ja haluan valittaa. Kuka voi neuvoa muutoshakemusten tekemisessä?

   Viranomaisen on neuvottava asiakasta valitushakuasioissa. Näkövammaisten liiton alueelliset asiantuntijat auttavat muutoshakemuksen tekemisessä.

   Sairauden hoidossa on mielestäni tehty hoitovirhe, enkä edes ole saanut nähtäväkseni itseäni koskevia asiakirjoja. Mitä voin tehdä?

   Hyvä tapa edetä on ottaa yhteys hoitoa antaneen tahon potilasasiamieheen. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmissa sekä potilasvahinkoasioissa. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Hän voi selvittää asiaa neuvottelemalla asianosaisten kanssa ja neuvoo tarvittaessa, mihin jatkotoimenpiteisiin asian johdosta voidaan ryhtyä.

   Asiaani hoitava virkailija käyttäytyi epäasiallisesti. Mitä voin tehdä?


    Kysy lisää