Siirry pääsisältöön

Hostelli Iiriksen mat­kus­ta­ja­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

1. Rekisterinpitäjä

Näkövammaisten liitto ry

Y-tunnus: 0202748-5

postisoite: PL 30, 00030 IIRIS

käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

asiakaspalvelu- ja majoituspäällikkö Seija Viitanen

seija.viitanen@nkl.fi

puh. 09 3960 4431

3. Tietosuojavastaavan yhteystieto

tietosuoja@nkl.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin. Rekisterissä käsitellään Hostelli Iirikseen kirjautuneiden matkustajien tietoja lain edellyttämällä tavalla.

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 308/2006

5. Rekisterin tietosisältö

Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainitut matkustajatiedot:

1)matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus
2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat
3) matkustajan osoite
4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen
5) matkustajan matkustusasiakirjan numero muilta kuin pohjoismaisilta asiakkailta
6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa

Ryhmämatkalle osallistuvista tehdään ryhmämatkailmoitus, jossa on vastaavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan majoittujalta matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja, tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkan johtaja, täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan.

Matkustajatietojen pohjana voidaan käyttää varauksen teon yhteydessä saatavia tietoja, jotka majoittuja täydentää muilla matkustajarekisteriin vaadituilla tiedoilla sisäänkirjautumisen yhteydessä.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

Annettujen tietojen perusteella voidaan tarkistaa ja päivittää asiakasrekisterin tietoja osoitteen, syntymäajan ja mukana matkustavien henkilöiden tiedoilla.

Henkilötunnusta ja matkustusasiakirjan tietoja ei siirretä muualle.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaisesti majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä luovutettava ulkomaalaisia koskevat matkustajatiedot paikallisen kihlakunnan poliisilaitokselle. Poliisilla on oikeus saada myös muiden matkustajien tiedot, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen. Lisäksi tietoa annetaan erikseen laissa määritellyissä tapauksissa muille viranomaisille, jotka ovat rajavartiolaitos, tullilaitos, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen tai puolustusvoimat.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Matkustajatietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Matkustajarekisterin muodostavia matkustajailmoituksia säilytetään yksi (1) vuosi, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterissä olevat tiedot ovat matkustajan itsensä kirjaamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat. Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen oikaisemista koskee siten vain asiakasrekisteriin siirrettyjä tietoja.

Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kauan kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.

Rekisteröity ei voi vastustaa tietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää. Kieltäytyminen lain vaatimien tietojen antamisesta estää majoittumisen.

Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä suoramarkkinointia.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Ks. tietosuojavaltuutetun verkkosivut: tietosuoja.fi

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

 

13.1.2023