Siirry pääsisältöön

Kan­sain­vä­lis­ten asioiden tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

1. Rekisterinpitäjä

Näkövammaisten liitto ry

Y-tunnus: 0202748-5

postisoite: PL 30, 00030 IIRIS

käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Sonja Ronkainen

+358 9 3960 4632

sonja.ronkainen@nkl.fi

3. Tietosuojavastaava

Juristi Elina Ketonen

tietosuoja@nkl.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely Näkövammaisten liiton kansainvälisten asioiden toiminnoissa koskee matkojen ja majoitusten varaamista, tilaisuuksiin ilmoittautumista, toimintojen budjetointia, hankesuunnittelua ja -raportointia lakisääteisesti rahoittajalle ja tilintarkastusyhteisölle. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn vapaaehtoiseen, yksilöityyn ja tietoiseen tahdonilmaisuun, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietojen käsittely koskee Näkövammaisten liiton kansainvälisiin toimintoihin osallistuvia toimihenkilöitä, luottamushenkilöitä, liiton palkkaamia asiantuntijoita, avustajia ja konsultteja, ulkomaisten yhteistyökumppaneiden edustajia ja hankkeiden kautta toimintoihin osallistuvia oikeuksienhaltijoita.

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, passin numero, pankkitilinumero, vamman aste, erityisruokavaliot ja palkkatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä heidän omalla suostumuksellaan tai yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

Kansainvälisistä toiminnoista luovutetaan tietoa määrätyn palvelun hankkimista varten liikennöitsijöille, matkatoimistoille, hotelleille ja muille majoituspalveluita tarjoaville toimijoille, ravintoloille.

Tietoja luovutetaan talouden ja toimintojen suunnittelua ja niistä raportointia varten Vammaiskumppanuus ry:n sihteeristölle, ulkoministeriölle ja muille mahdollisille julkisille rahoittajille, liiton tilintarkastusyhteisölle, Euroopan Sokeiden Unionille, Maailman Sokeiden Unionille, Euroopan Vammaisfoorumille, näkövammaisjärjestöille Pohjoismaissa ja Euroopassa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tiedonsiirtoja kolmansiin maihin voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
  • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
  • Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä organisaatiolla on voimassa olevat organisaatiota koskevat sitovat säännöt.
  • Erityistilanteisiin sovelletaan poikkeuksia, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai rekisteröity on antanut suostumuksensa kyseisten tietojen siirtämiseen.
 • Tietoja siirretään kolmansiin maihin vain rekisteröidyn itsensä hyväksymiä tarkoituksia varten. Henkilöllä on oikeus saada kopio tai tieto siirretyn tiedon sisällöstä.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Hankkeiden osalta kaikki materiaali säilytetään kuusi vuotta kunkin hankevuoden jälkeen.

Kokousten, toimikuntien, konferenssien ja muiden toimintojen osalta tietoja säilytetään kunkin toiminnon kokonaiskeston ajan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:
  • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • oikeus saada tutustua tietoihin
  • oikeus oikaista tietoja
  • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
  • yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

11. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle. Ks. tietosuojavaltuutetun verkkosivut: tietosuoja.fi.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

 

19.12.2022