Siirry pääsisältöön

Hallitus

Näkövammaisten liiton hallitus edustaa liittoa ja laittaa toimeen valtuuston päätökset.
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa liittoa ja panna toimeen valtuuston kokousten päätökset
 • päättää liiton omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • pitää jäsenluetteloa
 • kutsua koolle valtuuston kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • huolehtia, että liiton kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa
 • asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
 • valita ja erottaa liiton toimitusjohtaja ja muut johtavat toimihenkilöt sekä päättää työsuhteiden yleisistä periaatteista
 • valita edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin ja kokouksiin.

Jäsenet

Hallitusta johtaa liiton puheenjohtaja. Puheenjohtajiston lisäksi hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Näkövammaisten liiton hallituksen kokoonpano toimikaudella 2024–2028:

Puheenjohtaja: Kari Vähänen
Varapuheenjohtaja: Juha Saariniemi

Jäsenet

 • Tuomas Halonen
 • Anne Hirvasniemi
 • Jari Koskinen
 • Timo Kuoppala
 • Tytti Matsinen
 • Jari Pekola
 • Anni Pitkämäki