Siirry pääsisältöön

Hallitus

Näkövammaisten liiton hallitus edustaa liittoa ja laittaa toimeen valtuuston päätökset.
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa liittoa ja panna toimeen valtuuston kokousten päätökset
 • päättää liiton omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • pitää jäsenluetteloa
 • kutsua koolle valtuuston kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • huolehtia, että liiton kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa
 • asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
 • valita ja erottaa liiton toimitusjohtaja ja muut johtavat toimihenkilöt sekä päättää työsuhteiden yleisistä periaatteista
 • valita edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin ja kokouksiin.

Jäsenet

Hallitusta johtaa liiton puheenjohtaja. Puheenjohtajiston lisäksi hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Näkövammaisten liiton hallituksen kokoonpano toimikaudella 2020–2024:

Puheenjohtaja Kari Vähänen
Varapuheenjohtaja Eija-Liisa Markkula

Jäsenet

 • Teuvo Heikkonen
 • Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen
 • Lasse Jalonen
 • Tytti Matsinen
 • Jari Pekola
 • Juha Saariniemi
 • Anni Pitkämäki