Siirry pääsisältöön

Hankkeet

Tutustu Näkövammaisten liitossa käynnissä oleviin ja päättyneisiin näkövammaisten hyvinvointia tukeviin kehittämishankkeisiin.
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

Minun näköinen mieli

Minun näköinen mieli -hanke toteutettiin vuosina 2020–2022. Sen toimintaan olivat tervetulleita kaikki näkövammaiset, näköongelmaisista syntymäsokeisiin. Erityisenä tavoitteena oli tukea aikuisena näkövammautuneiden ihmisten sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen. Sitä tehtiin vahvistamalla osallistujien mielenterveystaitoja ja kokemusta elämän merkityksellisyydestä sekä tukemalla hakemaan oikea-aikaisesti apua. 

Hanke järjesti koulutuksia, julkaisi opaskirjan ja podcasteja ja pyrkii näin tavoittamaan satoja näkövammaisia.

Minun näköinen mieli -hankkeen yhteistyökumppanit olivat Mieli ry- Ulkoinen linkki ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite- Ulkoinen linkki. Hankkeessa oli kaksi työntekijää, jotka toimivat Näkövammaisten liitossa.

Hankkeen rahoittaja oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Puhelinringit

Puhelinringeissä jaettiin haasteita ja löydettiin vertaisten kanssa uusia voimia päästä niistä yli. Eräs puhelinrinkiläinen kertoi näin:

Minulla on tunne kuin me keskustelijat olisimme tuttuja ja ystäviä vuosien takaa. Toivon todella tällaisten puhelinrinkien tulevan pysyviksi, sillä erityisesti yksinäiselle näkövammaiselle uskon tällaisilla tapaamisilla olevan hyvin tärkeä merkitys.

Puhelinrinkeihin pystyi ilmoittautumaan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 050 405 9057.

Rohkeus-kirja

Minun näköinen mieli -hanke julkaisi "Rohkeus – Tietoisuuden työkalut valon ja varjon leikkiin" -kirjan. Se on suunnattu erityisesti juuri näkövammautuneille henkilöille sekä heille, joiden näkö on heikentymässä. Kirja tarjoaa tukea ja työkaluja tilanteeseen, jossa elämä muuttuu ja muutos ravistelee.

Rohkeus-kirja on saatavilla myös Luetus-sovelluksesta hakusanalla rohkeus sekä Celianet.fi- Ulkoinen linkki-palvelusta kuunneltavana, e-kirjana ja pistekirjana.

Näkövammaisyhdistykset voivat tilata kirjan itselleen. Tilaa kirja tällä sähköisellä lomakkeella- Ulkoinen linkki.

Kirja on maksuton. Voit kuitenkin halutessasi tukea toimintaamme seuraavasti: lahjoita 10 euroa lähettämällä tekstiviesti NÄE10 numeroon 16499, tai lahjoita 20 euroa soittamalla numeroon 0600 9 4520 (hinta 20,11 € + pvm). Lämmin kiitos tuestasi.

Tutustu tarkemmin


My Own Life

My Own Life -kehityshanke (MOL) tuki näkövammaisia, syrjäytymisvaarassa olevia 18–25-vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan vuosina 2020–2022.

My own life -hankkeen loppuwebinaari, Aktiivinen näkövammainen nuori

Hankkeen päätöswebinaarissa kuullaan muun muassa kokemuksia hanketyöstä sekä puheenvuoroja nuorilta ja kuntoutuksen ammattilaisilta. Webinaarissa käytiin myös keskustelua siitä, kuinka tukea näkövammaisten nuorten aktiivista, omannäköistä elämää.

Tutustu webinaariin liiton YouTube-kanavalla.- Ulkoinen linkki

Näkövammaiset nuoret aktiivisina toimijoina -opas

My Own Life -hankkeessa opittu on koottu yhteen oppaaseen, josta tekijät toivovat olevan apua kaikille, jotka haluavat edistää näkövammaisen nuoren omannäköistä elämää.

Oppaassa on tietoa nuorten näkövammaisten itsenäisestä arjesta, liikkumistaidosta, fyysisestä ja mielen hyvinvoinnista, ammatinvalinnasta, opiskelusta ja työelämästä sekä tietotekniikasta.

Taustaa

Näkövammaiset nuoret jäävät ikätovereihinsa verrattuna useammin opiskelu- ja työelämän ulkopuolelle ja asuvat kotona vanhempiensa kanssa pidempään. Toisaalta osa näkövammaisista nuorista integroituu yhteiskuntaan täysin ongelmitta, ja näiden nuorten vahvuuksia ja kokemuksia hyödynnetään MOL-hankkeessa ensimmäistä kertaa. Keskeisessä roolissa on myös sosiaalinen kuntoutus ja näkövammaisen nuoren oman toimijuuden vahvistaminen. Hankkeen kuluessa toteutetaan työpajoja sekä suunnitellaan opas yhteistyössä nuorten kanssa. Hankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään jatkossa näkövammaisten nuorten kuntoutuksessa.

MOL oli suomalais-virolainen yhteistyöhanke. Siinä oli projekti- ja kuntoutustyöntekijöiden lisäksi mukana viisi mentorinuorta molemmista maista. Hanke oli osa CentralBaltic-ohjelmaa- Ulkoinen linkki, ja sen rahoituksesta vastasi EU.

Euroopan unionin ja Interreg Central Balticin logot.

Lisätietoja

projektipäällikkö Hanna Forsman
Näkövammaisten liitto ry, Kuntoutus-Iiris
p. 050 415 6160
hanna.forsman@nkl.fi


Stop työuupumukselle

Stop työuupumukselle oli Näkövammaisten liiton Kuntoutus-Iiriksen STEAn rahoittama kehittämishanke vuosina 2019–2021. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli näkövammaisen työntekijän ja yrittäjän työuupumuksen ehkäisemiseksi ja löytää keinoja ylläpitää voimavaroja työarjessa sekä kehittää sellainen toimintamalli, jota voitaisiin toteuttaa myös alueellisesti.

Kuntoutustyössä saadun kokemuksen perusteella kohderyhmäksi valittiin työssä kuormitusta kokevat ja pääosin näönvaraisesti toimivat näkövammaiset ja näköongelmaiset työntekijät ja yrittäjät. Taustalla oli tieto, että voimakas kognitiivinen kuormitus, näönvaraisen toiminnan vaatima ponnistelu, näkemisen riippuvuus valaistusolosuhteista ja tilanteen synnyttämät kielteiset ajatusmallit ja tunteet saattavat aiheuttaa uupumusta työssä käyville näkövammaisille.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Opas on suunnattu kaikille, jotka haluavat työskennellä näkövammaisten ja näköongelmaisten työssäjaksamisen edistämiseksi. 

Lisätietoja

psykologi Annu Kilpeläinen
Näkövammaisten liitto, Kuntoutus-Iiris
annu.kilpelainen@nkl.fi, p. 09 3960 4472