Siirry pääsisältöön

Kan­sain­vä­li­nen toiminta

Näkövammaisten liitossa vaalitaan kansainvälisiä suhteita ja tehdään aktiivista kehitysyhteistyötä.
Henkilö käyttää tietokonetta, korvissa kuulokkeet. Seinällä erilaisia julisteita.

Tällä sivulla

Luottamushenkilömme ja työntekijämme osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin, kongresseihin ja tapahtumiin, avustavat kansainvälisten kontaktien solmimisessa sekä isännöivät ulkomaisten vieraiden käyntejä palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä- Ulkoinen linkki. Meillä on kiinteät kontaktit näkövammaisjärjestöihin ja alan asiantuntijatahoihin ulkomailla.

Kansainväliset jäsenyydet

Olemme jäseninä seuraavissa järjestöissä ja verkostoissa:

Olemme Vammaisfoorumin ja Euroopan Sokeiden Unionin kautta mukana myös Euroopan Vammaisfoorumin (European Disability Forum, EDF) verkostossa- Ulkoinen linkki.

Opaskoirakoulumme on International Guide Dog Federationin (IGDF)- Ulkoinen linkki jäsen.

Pohjoismainen yhteistyö

Viiden Pohjoismaan näkövammaisjärjestöt ovat kaikki vahvoja kansallisia toimijoita. Niillä on pitkä kokemus näkövammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi tehtävästä vaikuttamistyöstä ja viestinnästä.

Suomen, Norjan ja Islannin liitot ovat myös merkittäviä tukipalvelujen (kuntoutus, tiedonhallinta) tuottajia. Ruotsissa ja Tanskassa tukipalveluiden toteutus on sen sijaan viranomaisten tehtävä. Kaikissa Pohjoismaissa yhteiskunnalla on merkittävä rooli järjestöjen toiminnan rahoittajana.

Pohjoismaisten näkövammaisten liittojen puheenjohtajat muodostavat yhteistyötoimikunnan (Nordisk Samarbetskomitté), joka kokoontuu pari kertaa vuodessa vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia ja luomaan yhteistä näkemystä puolustaakseen pohjoismaista hyvinvointimallia ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Joka toinen vuosi järjestöjen johtoa kokoontuu Pohjoismaiseen laajennettuun kongressiin, jossa käsitellään jotakin ajankohtaiseksi koettua asiaa.

Kehitysyhteistyö

Kannamme vastuuta kehitysmaiden näkövammaisten aseman parantamisesta ja teemme kehitysyhteistyötä Etiopiassa.

Kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteena on lisätä kohdemaiden näkövammaisten mahdollisuuksia kuntoutukseen, opiskeluun ja tiedonsaantiin. Maailman Sokeiden Unionin (World Blind Union, WBU- Ulkoinen linkki) periaatteiden mukaisesti haluamme vahvistaa kumppanimaiden omien näkövammaisjärjestöjen toimintaa.

Kehitysyhteistyömme tavoitteena on kumppanimaiden näkövammaisten aseman parantaminen ja heidän järjestöjensä vahvistaminen. Perustana ovat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksessa- Ulkoinen linkki mainitut periaatteet ja Suomen valtion noudattama kehityspolitiikka.

Kehitysyhteistyömme on osa Vammaiskumppanuus ry- Ulkoinen linkki:n hallinnoimaa Vammaiskumppanuusohjelmaa. Työ rahoitetaan ulkoasiainministeriön myöntämällä rahoituksella ja liiton omin varoin.

Kehitysyhteistyö Etiopiassa

Hankeyhteistyömme Etiopiassa alkoi vuonna 2014 paikallisen vammaisjärjestön HPDO- Ulkoinen linkki:n kanssa.

Hankkeemme painottuu tavallisissa kouluissa opiskelevien näkövammaisten lasten ja nuorten oppimisedellytyksien parantamiseen, heidän ja perheidensä toimeentulon tukemiseen ja erityisopettajien opetusmenetelmien kehittämiseen. Erityisen tärkeää on ollut tarjota nuorille mahdollisuutta vertaistukeen ja paikallisyhteisöille ja viranomaisille tietoa vammaisten tasavertaisista oikeuksista tietoon, toimeentuloon ja perhe-elämään.

Henkilö käyttää tietokonetta, korvissa kuulokkeet. Seinällä erilaisia julisteita.

Kuva on Debrebirhanin kaupungista, jossa Näkövammaisten liiton hanketoimintoja pääasiassa toteutetaan. Kuvassa oleva nuori mies harjoittelee ruudunlukuohjelman käyttöä hankekumppanimme HPDO:n ylläpitämällä tukikeskuksella.

Inklusiivisesti opiskelevat näkövammaiset nuoret eri luokka-asteilta peruskoulusta lukioon hakevat keskukselta tukea opintoihinsa ennen koulupäivää tai sen jälkeen. Heille opetetaan myös liikkumistaitoa ja pistekirjoitusta. Hankkeessa on tuotettu oppimateriaaleja pisteille, sillä kouluista ei pistekirjoja juurikaan löydy. Keskuksen työntekijät lukevat lisäksi oppilaille ääneen oppikirjoja, sillä kaikkea materiaalia ei ole pisteillä saatavissa. Keskuksella opetetaan myös musiikkia ja tietotekniikan alkeita.

Kuvat: Sonja Ronkainen.

Lue lisää

Ota yhteyttä