Siirry pääsisältöön

Saa­vu­tet­ta­vat do­ku­men­tit ja julkaisut

Näkövammainen voi lukea sähköisiä julkaisuja, jotka on tuotettu sellaisessa muodossa, että niitä voi lukea apuvälineohjelmien avulla.
Käsi heikkonäköisille tarkoitetulla tietokoneen näppäimistöllä, jossa isot ja selkeät merkinnät.

Tässä osiossa

Saavutettavuus tulee huomioida jo julkaisujen ja asiakirjojen kirjoitus- ja tallennusvaiheessa. Sama dokumentti tai asiakirja voi olla näkövammaisille saavutettava tai saavuttamaton, riippuen siitä, miten se on tehty.

Oikeanlainen kirjasintyyli, riittävät kontrastit ja selkeä rakenne tekevät dokumentin lukemisesta helpompaa ja kevyempää ihan kaikille.

Heikkonäköiset ihmiset pystyvät useimmiten lukemaan myös painettuja julkaisuja ja dokumentteja optisia apuvälineitä hyödyntäen. Sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lukevat kirjoja ja julkaisuja myös pistekirjoituksella.


Saavutettavat asiakirjat

Luo saavutettavia asiakirjoja Saavutettavasti.fi-sivuston ohjeilla:


Selkeän julkaisun suunnittelu

Olemme laatineet ohjeen painotuotteiden valmistusta varten. Se on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi virallisissa asiakirjoissa, mutta suositukset sopivat kaikenlaisten tekstien tuottamiseen. Suositusta saa lainata vapaasti.


Sähköiset julkaisut

Näkövammaisten liitto välittää Luetus-palvelun kautta lehtiä ja oppaita näkövammaisille sopivissa jakelumuodoissa yhteistyössä kustantajien kanssa. Näkövammainen henkilö voi lukea lehtiä erillisen lukulaitteen (Daisy-soittimen), tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Lukulaitteessa tai palvelimella oleva koneääni muuntaa tekstin kuunneltavaksi koneääneksi.

Pistekirjoituksen käyttäjät voivat lukea tekstin tietokoneeseen liitetyllä pistekirjoitusnäytöllä. Julkaisun selailu onnistuu helposti sekä erillisellä lukulaitteella että tietokoneissa ja mobiililaitteissa käytettävillä lukusovelluksilla.

Miten saavutettava e-julkaisu tuotetaan?

Kustantajat toimittavat usein ilmestyvien lehtien aineistot Näkövammaisten liiton Luetus-palveluun ajastettuina tiedostosiirtoina ja harvemmin ilmestyvien lehtien aineistot sähköpostitse. Lehtiaineistojen muoto voi olla esimerkiksi Word-, Indesign-, xml- tai pdf-tiedosto.

Muunnosprosessi lehtiaineistosta saavutettavaan e-julkaisuun on sitä helpompi, mitä tarkemmin tekstiaineisto sisältää painetun lehden loogisen rakenteen (osastot ja otsikot). Automaattiseen muunnosprosessiin soveltuvat esimerkiksi EPUB-standardin tukema DTBook xml-muoto ja otsikkotyylejä sisältävät Word- tai rtf-dokumentit, jotka sisältävät lehden tekstiaineiston kokonaisuudessaan. Aineistoon ei kannata sisällyttää graafisia elementtejä, joista ei ole irrotettavissa tekstiä, koska jakelumuodot eivät sisällä grafiikkaa.

Jos kustantajan toimittama aineisto ei sisällä julkaisun rakennetta, se lisätään jälkikäteen Luetus-palvelun tuotantoprosessissa selaamisen mahdollistamiseksi. Lopuksi rakenteen sisältävä aineisto muunnetaan jakelumuotoon, joita ovat Näkövammaisten liiton oma niin sanottu Luetus-muoto sekä näkövammaisille tuotetuissa digitaalisissa äänikirjoissa käytetyt Daisy- ja Epub-muodot. Luetus-palvelun kautta välitetään vain julkaisun tekstit ilman julkaisun sisältämää kuva-aineistoa.

Sanomalehdet muunnetaan kustantajan toimittamasta aineistosta jakelumuotoon automaattisesti. Aikakauslehtiä joudutaan useimmiten muokkaamaan käsityönä. Näin varmistetaan julkaisujen loogisen rakenteen pysyminen mahdollisimman samana kuin painetussa lehdessä.


Daisy-äänitteiden tuottaminen

Daisy-julkaisut muodostuvat mp3-muotoisista äänitiedostoista ja ohjaavista datatiedostoista. Niitä voidaan tuottaa tietokoneohjelmilla tai tarkoitusta varten kehitetyillä laitteilla.