Siirry pääsisältöön

Mistä haet

Näillä sivuilla kerrotaan, mistä yleisimpiä näkövammaisille suunnattuja palveluita haetaan. Lisäksi saat vinkkejä yleisimpien etuuksien ja palvelujen hakemiseen ja hakemusten täyttöön.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Palveluiden hakemiseen kannattaa varautua etukäteen ja siihen on hyvä varata aikaa. Yleensä tarvitset liitteeksi tuoreen lääkärinlausunnon.

Tarkemmat kuvaukset palveluista ja myöntämiskriteereistä löydät Näkövammaisen palveluoppaasta ja Näkövammaisen lapsen palvelut -oppaasta:

Keskussairaaloiden kuntoutusohjaus

Keskussairaalan kuntoutusohjaajat tukevat ja ohjaavat näkövammaisia heidän kuntoutumisessaan ja arjen askareista selviytymisessä. Kuntoutusohjaajilta saa tietoa apuvälineistä, liikkumistaidon ohjauksesta, kuntoutuksesta ja muista palveluista.

Hyvinvointialueen vammaispalvelut

Hyvinvointialueen vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelut jaetaan kahteen ryhmään: erityisen ja yleisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin.

Palvelut, joihin subjektiiviset oikeus

Tietyt vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia. Se tarkoittaa, että niihin on vammaisella henkilöllä vammaispalvelulain mukainen subjektiivinen oikeus. Hyvinvointialue ei siis voi päätöksessään vedota siihen, että palveluun ei ole varattu riittävästi määrärahoja.

Palvelut:

  • vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
  • henkilökohtainen apu
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • päivätoiminta.

Määrärahasidonnaiset palvelut

Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista on hyvinvointialueen yleisen järjestämisvelvollisuuden alaisia. Se tarkoittaa sitä, että ne ovat sidoksissa määrärahoihin. Vaikeavammaisuus määritellään näiden palvelujen kohdalla aina erikseen.

Palvelut:

  • omaishoidontuki
  • kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus
  • välineet, koneet ja laitteet
  • ylimääräiset vaatetus- ja erityisravintokustannukset.

Apuvälineet

Kela

Kela tarjoaa kuntoutusta, apuvälineitä työhön ja opiskeluun sekä vammaistukea.

Näiden lisäksi voit hakea myös apuvälineitä ammatillisena kuntoutuksena sekä asumistukea- Ulkoinen linkki.

Verohallinto

Verotuksessa on mahdollista saada vähennyksiä vamman tai sairauden perusteella mm. veronmaksukyvyn alentumisvähennys.

Pysäköintitunnus ja autoilun verotus

Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta ja vapautusta ajoneuvoveron perusverosta haetaan sähköisesti Traficomista- Ulkoinen linkki tai paperisella lomakkeella, joka täytetään Ajovarman palvelupisteessä- Ulkoinen linkki.

Autoveron palautusta haetaan Verohallinnolta- Ulkoinen linkki.

Ohjeet lääkärille