Siirry pääsisältöön

Eläkettä saavan hoitotuen hakeminen

Eläkettä saavan hoitotuki on kuukausittain maksettava rahallinen etuus, joka porrastetaan kolmeen ryhmään avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen ja määrän perusteella.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Mikä?

Eläkettä saavan hoitotuki on kuukausittain maksettava rahallinen etuus. Se tukee pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa.

Kenelle?

Voit saada hoitotukea, jos toimintakykysi on sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyäsi huolehtia itsestäsi, tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asiointiasi kodin ulkopuolella. Lisäksi sinulla on oltava säännöllistä avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa.

Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen.

Eläkettä saavan hoitotukeen on oikeutettu 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa

 • työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
 • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
 • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
 • takuueläkettä
 • ulkomailta vastaavia etuuksia.

Hoitotukea ei makseta henkilölle, joka saa osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä. Silloin voi olla oikeutettu saamaan 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.

Tuen määrä

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä määrän perusteella. Erityiskustannukset voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Perushoitotuki

 • Edellyttää säännöllistä, vähintään viikoittain toistuvaa toisen henkilön apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa.
 • Avuntarve vain kotitaloustöissä ja asioinnissa ei oikeuta hoitotukeen.

Korotettu hoitotuki

 • Edellytyksenä monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa tarvittava päivittäinen aikaa vievä toisen henkilön apu tai
 • huomattava ohjauksen ja valvonnan tarve tai 
 • oikeus perushoitotukeen ja sen lisäksi sairaudesta tai vammasta aiheutuu erityiskustannuksia vähintään korotetun tuen verran kuukausitasolla.

Ylin hoitotuki

 • Edellyttää ympärivuorokautista hoidon ja valvonnan tarvetta.

Tukien määrät löytyvät Kelan verkkosivuilta- Ulkoinen linkki.

Hakeminen

 1. Kelan vahvistamalla hakemuslomakkeella EV 256- Ulkoinen linkki- Ulkoinen linkki (samalla lomakkeella haetaan vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea)
 2. sähköisellä vammaistukihakemuksella Kelan asiointipalvelun- Ulkoinen linkki- Ulkoinen linkki kautta (tarvitaan vahva tunnistautuminen, esimerkiksi pankkitunnukset)
 3. suullisesti, jolloin Kelan toimihenkilö täyttää hakemuksen asiointipalvelussa asiakkaan suullisten ohjeiden mukaan.

Sähköisen hakemuksen tekstikentät ovat pienet. Hakemusta voidaan täydentää lisäliitteellä tai hakemuksen lisätietoja-kohtaan.

Eläkettä saavan hoitotukihakemuksen liitteeksi tarvitaan hyvä C-lausunto hoitavalta lääkäriltä. Lausunnossa on tärkeää, että lääkäri ottaa kantaa nimenomaan avuntarpeeseen ja määrään sekä siihen, onko tilanne paraneva, pysyvä vai huononeva.

Vinkki: tee ensin huolellinen ja tarkka hakemus, jonka kopion toimitat lääkärille ohjenuoraksi lausunnon kirjoittamiseen.

Hakemuksen täyttäminen

Perustiedot (kohdat 1–4)

Hakemuksessa kysytään muun muassa yhteystietosi, tilinumerosi sekä työelämää koskevia tietoja. Täytä ne soveltuvin osin.

Sairaudet ja vammat (kohta 5)

Lisää tähän kaikki sairautesi. Aloita siitä sairaudesta tai vammasta, jota pidät toimintakykysi kannalta merkittävänä.

Avun, ohjauksen ja valvonnan tarve (kohta 6)

Pohdi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä, ja kirjaa vastauksesi hakemukseen.

Miten onnistuu liikkuminen kotona:

 • Näetkö tai pystytkö havaitsemaan esimerkiksi lattialla olevat esineet?
 • Törmäätkö herkästi avoimiin oviin?
 • Meneekö suuntavaistosi kotona sekaisin (eksymisen tunne)?
 • Käytätkö sisällä liikkumisen apuvälineitä, kuten rollaattoria, kyynärsauvaa, valkoista keppiä tai tukikeppiä?
 • Tukeudutko liikkuessasi huonekaluihin?
 • Oletko kaatunut esimerkiksi maton reunoihin tai kynnyksiin?

Miten onnistuu kodin ulkopuolinen liikkuminen:

 • Tarvitsetko apua kodin ulkopuolella liikkuessasi? 
 • Onko asuinympäristösi esteetön ja turvallinen?
 • Näetkö lähestyvät ajoneuvot, pyörät ja ihmiset?
 • Pystytkö tunnistamaan ihmisiä?
 • Miten liikut portaissa?
 • Vaikuttaako hämärä tai auringon aiheuttama häikäisy ulkona liikkumiseesi?
 • Kipeytyvätkö raajat liikkuessasi?
 • Tuleeko sinulle rintakipua liikkuessasi?
 • Vaikuttaako pakkanen tai pakokaasut hengittämiseesi ulkona?
 • Pystytkö lukemaan linja-auton aikatauluja?
 • Kuinka pääset linja-autopysäkille? Pystytkö pysäyttämään oikean linja-auton?
 • Pystytkö jäämään pois oikealla pysäkillä?

Miten onnistuu pukeutuminen ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen:

 • Tunnistatko vaatteet (värit, värisävyt ja vaatteiden yhteensopivuus)?
 • Pystytkö tarkistamaan vaatteiden kunnon ja puhtauden?
 • Onnistuuko vaatteiden korjaaminen, esille ottaminen, vaateostokset?
 • Tarvitsetko apua peseytymisessä tai saunassa käynnissä? Onko sinulla käytössä apuvälineitä, kuten suihkutuoli, jakkara, wc-pöntön koroke, tukikahvat?
 • Tunnistatko hygieniatuotteet?
 • Miten leikkaat kyntesi?
 • Miten parranajo, hiusten laittaminen, meikkaaminen ja päivittäinen ulkonäön tarkistaminen onnistuu?

Miten onnistuu syöminen ja ruuanlaitto:

 • Tarvitsetko kaupassa apua esimerkiksi tuotteiden löytämiseen, hintojen tarkastamiseen, vihannesten punnitsemiseen, tuoteselosteiden ja parasta ennen -päiväysten lukemiseen?
 • Miten onnistuu ruuanlaitto?
 • Onko sinulla vaikeuksia leikata, kaataa, kuoria, keittää tai paistaa?
 • Erotatko mausteet tai muut ruoka-aineet toisistaan?
 • Onko sinulla ruoka-aine-allergioita?
 • Tarvitsetko apua ruuan annostelussa lautaselle?
 • Tarvitsetko ruokailussa apuvälineitä tai selkeitä kontrasteja astioissa?
 • Tarvitsetko apua syömisessä?

Miten onnistuu näkeminen, kuuleminen, puhuminen:

 • Onko sinulla ongelmia näkemisessä, kuulemisessa tai puhumisessa? Ja jos on, millaisia?
 • Onko käytössäsi näön tai kuulon apuvälineitä, kuten valkoinen keppi tai puhuva kello?
 • Entä muita puhuvia apuvälineitä, suurennuslaseja tai lukulaitetta (ent. luku-tv), Daisy-laitetta?
 • Entä kuulolaitetta tai muita kuulon apuvälineitä, tulkkia?

Onko sinulla ongelmia muistamisessa:

 • Onko sinulla todettu muistisairautta, joka vaikeuttaa arkeasi ja jos on, miten se arjessasi näkyy?
 • Tarvitsetko muistisairautesi vuoksi valvontaa tai onko käytössäsi apuvälineitä, kuten liiketunnistimia, ovihälytintä, turvaliettä tai turvapuhelinta?
 • Miten onnistuu muistiinpanojen tekeminen ja muistiin kirjaaminen (puhelinnumerot, osoitteet, ostoslistat, reitit)?

Miten onnistuu terveydestä huolehtiminen ja sairaudenhoito:

 • Otatko lääkkeet omatoimisesti?
 • Jaetaanko lääkkeesi dosettiin?
 • Miten onnistuu silmätippojen laitto, verensokerin tai verenpaineen mittaus, hengitettävien lääkkeiden tai insuliinin otto?
 • Pystytkö huolehtimaan erityisruokavaliostasi itsenäisesti?
 • Pystytkö liikkumaan terveydentilasi kannalta riittävästi?
 • Tarvitsetko apua terveydenhuoltopalvelujen käyttämisessä, lääkkeiden päiväyksien selvittämisessä tai reseptien hallinnassa?

Miten onnistuu kodin hoitaminen ja asioista huolehtiminen:

 • Onko sinulla ongelmia siivouksessa ja kodin päivittäisessä ylläpidossa, kuten vuoteen sijaamisessa, tiskauksessa, viikkosiivouksessa tai  työsi jäljen tarkistamisessa?
 • Miten luet postisi, maksat laskusi, seuraat kuitteja esimerkiksi maksukattoja varten ja hoidat muut raha-asiasi?
 • Miten arkistoit asiapaperisi, luet lehtiä ja kirjoja, käytät puhelinta, täytät lomakkeita ja luet päätöksiä?
 • Onko käytössäsi joitain apuvälineitä, jotka helpottavat edellä mainittuja toimia?
 • Miten onnistuu kodin pienten korjaus- ja huoltotöiden tekeminen ja pihatyöt?
 • Miten asioit kodin ulkopuolella?
 • Näetkö vuoronumerot, erotatko virkailijan kasvot? Pystytkö käyttämään pankkiautomaattia tai maksupäätettä?

Muu avuntarve:

 • Miten onnistuu yhteiskunnallinen osallistuminen ja sosiaalinen vuorovaikutus esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen, yhdistystoiminta, liikkuminen ko. tilanteissa, ystävien ja omaisten tapaaminen, harrastukset?
 • Tunnistatko rahat?
 • Pystytkö katsomaan televisiota tai käyttämään puhelinta?
 • Mikä muu on sinulle hankalaa tai mahdotonta tehdä?

Erityiskustannukset (kohta 8)

Tuki voidaan myöntää korotettuna, kun perustuen edellytykset täyttyvät ja erityiskustannusten voidaan arvioida nousevan vähintään korotetun tuen määrään. Erityiskustannusten osoittamiseen on hyvä varautua pitämällä kirjaa ja tallettamalla kuitit kaikista näkövammaisuuden ja pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamista menoista.

Erityiskustannuksina huomioidaan toimintakykyä heikentävästä sairaudesta tai vammasta välittömästi aiheutuvat tarpeelliset, ylimääräiset ja jatkuvat kustannukset siltä osin kuin henkilö vastaa niistä itse.


Hyväksyttäviä erityiskustannuksia ovat:

 1. kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset (myös turvapuhelimen kk-maksu ja siivous)
 2. palveluasumisen tai tuetun asumisen yhteydessä aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset
 3. laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset, (pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävää maksua ei huomioida)
 4. lääkärin tai hammaslääkärin antamasta tai määräämästä hoidosta aiheutuvat kustannukset
 5. lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset,
 6. sellaiset hoitoon tai kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet 4 tai 5 kohdassa tarkoitetuista huomioon otettavista hoidoista tai kuntoutuksesta
 7. lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä annetuissa säännöksissä tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset.