Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mai­suu­den il­me­ne­mi­nen

Näkövammoja on monenlaisia, ja näkövammaiset näkevät eri tavoin.
Sininen näkövammaismerkki ruskeassa villapaidassa.

Tällä sivulla

Kontrastien erotuskyky

Kontrastien erotuskyvyllä tarkoitetaan kykyä erottaa vierekkäisten pintojen vaaleusaste-eroja. Hahmojen, muotojen ja yksityiskohtien erottaminen perustuu kontrastien havaitsemiseen.

Värinäkö

Värinäkö ilmaisee silmän kykyä erottaa värisävyjä. Värinäön heikkeneminen voi liittyä silmänpohjan ja näköratojen vikoihin.

Silmän mukautuminen eri etäisyyksille

Silmän linssin eli mykiön mukautuminen eri etäisyyksille heikkenee yleensä iän myötä. Näkövammaisella saattaa olla heikko silmien mukautumiskyky varhaislapsuudesta lähtien.

Silmän sopeutuminen valoon ja hämärään

Silmien sopeutuminen muuttuviin valaistusolosuhteisiin on heikkonäköisellä usein hidastunut ja heikentynyt. Esimerkiksi siirtyminen kirkkaasta ulkoilmasta sisätilan hämärään aiheuttaa näkökyvyn lyhytaikaista heikkenemistä eli hämäränäkemisen ongelmaa. Vastaavasti siirtyminen pimeästä valoisaan tilaan aiheuttaa häikäisyongelmia tavallista enemmän.

Silmälihasten toiminta

Näkövammaisilla voi esiintyä monenlaisia silmälihasten toiminnan poikkeavuuksia. Synnynnäisesti näkövammaisilla esiintyy niin sanottua värveliikettä, joka on tahdosta riippumatonta vaakasuoraa, pystysuoraa tai pyörivää liikettä. Myös karsastus on tavallista. Silmälihasten hallintavaikeudet huonontavat etäisyyksien arviointikykyä.

Näkökentän ongelmia

Valokuva koirasta, jonka kasvojen kohdalla on huonosti näkyvä alue.
Näkökentän keskeinen puutos.
Valokuva koirasta, jonka kasvot näkyvät, mutta muu kuva-ala jää hämäräksi.
Putkimainen näkökenttä.
Valokuva, jossa erikokoiset osa-alueet jäävät sumeiksi.
Toiminnallisesti epätasainen näkökenttä.
Valokuva koirasta, jossa oikea laita jää kokonaan sumeaksi.
Näkökentän toisen puoliskon puutos.

Lue lisää