Siirry pääsisältöön

Opis­ke­li­jan toi­meen­tu­lo

Opiskelija voi saada monia tukia. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten ja mistä niitä haetaan.
Kädet lukevat pistekirjoituslehteä.

Tällä sivulla

Opintotuki

Näkövammainen opiskelija voi hakea yleistä opintotukea, ellei hän saa eläkettä. Opintotukea ja nuoren kuntoutusrahaa tai ammatillisen koulutuksen ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa ei voi saada yhtä aikaa.

Nuoren kuntoutusraha

Kela maksaa nuoren kuntoutusrahaa 16–19-vuotiaalle näkövammaiselle opiskelijalle. Jos nuori on koulutuksessa täyttäessään 20 vuotta, nuoren kuntoutusrahaa maksetaan kyseisen koulutuksen loppuun. Tuloilla ei ole vaikutusta kuntoutusrahaan, eli opiskelija voi työskennellä opintojen ohella.

Edellytyksenä nuoren kuntoutusrahan saamiselle on, että nuoren mahdollisuudet valita koulutusala, ammatti ja työ ovat vamman tai sairauden vuoksi oleellisesti heikentyneet.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä lääkärinlausunto B.

Kuntoutusraha

Jos olet 16–67-vuotias vammainen opiskelija, voi Kela maksaa kuntoutusrahaa opiskelun ajalta, jos opiskelun tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääseminen.

  • Kela voi maksaa kuntoutusrahaa opiskelun ajalta, jos opiskelujen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääseminen.
  • Edellytyksenä on, että vamma tai sairaus vaikeuttaa oleellisesti ammatinvalintaa ja työllistymistä tai kyseessä on työkyvyttömyyden uhka.
  • Opiskeltavan alan on oltava soveltuva ja työllistymismahdollisuuksien on oltava realistiset.
  • Hakemuksen liitteenä on oltava ammatillinen suunnitelma ja lääkärinlausunto.

Henkilökohtainen apu

Peruskoulussa koulu huolehtii koulunkäynnin henkilökohtaisen tuen tarpeen täyttymisestä, mutta myöhemmin opiskelijan tulee itse hakea henkilökohtaista apua opiskeluun.

Jos tarvitset opiskelussa avustajaa, voit hakea sitä vammaispalvelulain mukaisena henkilökohtaisena apuna kuntasi sosiaalitoimesta. Hakemus on hyvä jättää heti opiskelupaikan varmistuttua.

Kuljetuspalvelut

Peruskoulussa koulu huolehtii koulumatkojen kuljetuksista, mutta myöhemmin opiskelijan tulee itse hakea taksimatkoja kuljetuspalveluna.

Apuvälineet

Opiskelija voi hakea opiskelussa välttämättömiä apuvälineitä, kuten kannettavaa tietokonetta ja lukutelevisiota. Opiskelussa tarvittavia apuvälineitä voit hakea joko Kelasta tai terveydenhuollosta. Kela voi myöntää muun muassa tietokoneen, Daisy-äänikirjojen kuuntelulaitteen ja lukutelevision. Terveydenhuolto myöntää optisia apuvälineitä.

Muut tuet

Vammaisena opiskelijana kannattaa tutustua myös näihin:

Apurahat