Siirry pääsisältöön

Lä­hi­hoi­ta­ja

Lähihoitaja voi tehdä monenlaisia työtehtäviä suuntauksestaan riippuen.

Tällä sivulla

Lähihoitajan työtehtäviä ovat muun muassa itsenäisen selviytymisen tukeminen, huolenpito, hoito ja hoiva. Työpaikkoja löytyy kuntoutuslaitoksista, terveyskeskuksista ja sairaaloista. Esimerkiksi kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja tukee kuntoutujan fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja toimii osana kuntoutustiimiä, ja vanhustyöhön suuntautunut lähihoitaja taas työskentelee iäkkäiden ihmisten parissa kotihoidossa, avohoidossa, hoitolaitoksissa ja sairaaloissa.

Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, joustavuutta sekä hyvää fyysistä terveyttä.

Työtehtävät

Näkövammaisten lähihoitajien työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • päivittäistoimintojen ohjaus ja tukeminen
  • lääkkeiden jako
  • pistoslääkkeiden antaminen
  • perushoito
  • painehaavariskin ja hoitotarpeen arviointi
  • pienryhmien vetäminen
  • yksilöllinen fysioterapia
  • apuvälinearviointi
  • potilasmerkintöjen kirjaaminen.

Haasteita ja ratkaisuja

Ryhmäkokoa on harkittava potilasturvallisuus huomioiden. Näköhavaintoon perustuvien tutkimusten osalta voi olla rajoitteita, jolloin näissä tilanteissa on mietittävä, onko käytettävä työtehtäväjärjestelyjä.

Lääkkeiden jakelu ja antaminen on mahdotonta sokealle, ja työtehtäväjärjestelyjä on tehtävä turvallisuussyistä.

Liikkuminen laitoksessa, jossa asukkailla on runsaasti apuvälineitä, voi olla ajoittain haasteellista. Myös tähän voi apua löytyä työympäristön mukauttamisratkaisuista tai työtehtäväjärjestelyistä.

Koulutus

Ammattiopisto Live- Ulkoinen linkki, muut sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattiopistot.

Lue lisää

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.