Siirry pääsisältöön

Työ­elä­mä­pal­ve­lut

Tarvitsetko ohjausta tai tukea ammatinvalintaan, työllistymiseen tai työelämässä jatkamiseen?
Ranteessa heikkonäköisille tarkoitettu rannekello, jossa suuret numeromerkinnät.

Tällä sivulla

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelut ohjaavat ja tukevat ammatinvalinnan, työllistymisen ja työelämässä jatkamisen vaiheissa. Työmme tavoitteena on näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden yhdenvertaisuus työelämässä, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi.

Tarjoamme palvelujamme niin työnhakijoille, opiskelijoille, yrittäjille kuin jo työssäolevillekin. Palvelemme myös työnantajia, työterveyshuoltoja, oppilaitoksia ja näkövammaisten lasten vanhempia. Teemme yhteistyötä esimerkiksi keskussairaaloiden kuntoutusohjauksen ja TE-palveluiden kanssa.

Työelämäpalvelujen toiminta-alueena on koko maa, ja palvelumme ovat henkilöasiakkaille maksuttomia.


Työtä hakeville

Työnhaku voi olla ajankohtaista hyvin monenlaisissa tilanteissa oleville ihmisille. Olet kenties ollut työelämässä jo pitkään ja haeskelet uutta, olet joutunut työttömäksi tai vamma tai sairaus luo haasteita työskentelyysi tai työnhakuusi. Tai olet nuori, ensi askeleitasi kohti työelämää ottava työnhakija. Saatat hakea työtä itsenäisesti tai osana te-palvelujen kanssa tehtyä suunnitelmaa.

Haet töitä sitten itseksesi nuorena ja kokemattomana tai työelämän vanhana konkarina tai vaikka erilaisissa ohjauspalveluissa mukana olevana, ei tiettyjä vaiheita työnhaussa voi sivuuttaa. Aluksi on kartoitettava omat kiinnostukset, kyvyt ja toiveet. Liikkeelle on lähdettävä omien haaveiden, toiveiden, osaamisen ja kokemuksen kautta: kuka olet, mistä olet kiinnostunut, mitä osaat, missä olet hyvä, mitä haluaisit kokeilla? Usein helpommin sanottu kuin tehty, mutta ilman tämän vaiheen huolellista pohdintaa on työnhaussa vaikeaa, lähes mahdotonta, päästä eteenpäin.

On hyvä selvittää itselleen, mitä on hakemassa. Kesätöitä, osa- tai kokoaikatöitä, työtä eläkkeen ohella? Millaisissa olosuhteissa haluaisit työskennellä? Millä alalla haluaisit toimia, mitä siellä tehdä, miksi? Millaista koulutusta, kokemusta taitoja se edellyttäisi? Tarvitsetko apuvälineitä tai muuta tukea työhösi? Millaisissa työolosuhteissa voisit työskennellä? Mitä olisi tehtävä alalle päästäkseen? Mikä olisi kakkosvaihtoehto, entä kolmas?  

Usein omien kykyjen ääneen sanominen ja ylöskirjaaminen voi olla vaikeaa. Jos yksin tuntuu vaikealta päästä alkuun, Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat.

Työssä jatkajille

Työn ja työolosuhteiden mukauttaminen tarkoittaa erilaisia järjestelyjä työtehtävissä, työajassa ja työympäristössä. Mukauttamisen myötä työn tekeminen on mahdollista ja mahdollisimman vähän kuormittavaa. Näkövammainen työntekijä saa tukea työterveyshuollosta ja Näkövammaisten liitosta.

Työnantajille

Työnantajat ja HR-henkilöstö voivat saada maksutonta neuvontaa rekrytoinnissa ja työssä jatkamisen tilanteissa Näkövammaisten liiton työelämäpalveluista. Yksilölliset työympäristön mukautusratkaisut ja työtehtäväjärjestelyt toteutamme yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa siten, että näkövammaisen tai näköongelmaisen työntekijän työn tekeminen on mahdollista ja mahdollisimman vähän kuormittavaa.

Työolosuhteiden mukautusratkaisuja:

 • työn / työtehtävien organisointi
 • työajan mukautukset
 • työympäristön mukautukset
 • apuvälineet ja niiden käytönohjaus
 • saavutettavuus
 • työmatkojen järjestäminen
 • työn joustava ja toimiva organisointi.

Kaikkiin näihin ratkaisuihin on työnantajalla mahdollisuus saada neuvontaa ja taloudellista tukea. Useimmat ratkaisut, kuten tietotekniset apuvälineet, näkövammainen henkilö hakee itse eikä niistä tule työnantajalle kustannuksia.

Opiskelijalle

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelut tarjoavat apua, tukea ja neuvoja opintojen ja näkövamman yhteen sovittamisen kysymyksiin niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille. Yhteistyössä oppilaitosten henkilökunnan kanssa voidaan tukea niin näkövammaista opiskelijaa kuin hänen kanssaan työskenteleviä ammattilaisia.

Autamme esimerkiksi:

 • ammatinvalinnan kysymyksissä
 • jatko-opintojen suunnittelussa
 • työn ja opiskelun yhteensovittamisen kysymyksissä
 • opintojen kohtuullisissa mukautuksissa
 • apuvälineisiin liittyvissä ongelmissa.

Yrittäjälle

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelut tarjoavat henkilökohtaista yrittäjyysneuvontaa ja palveluohjausta näkövammaisille yrityksen perustamiseen ja aloitusvaiheen liiketoiminnan kehittämiseen.

Suunnittelu- ja kehittämisvaiheissa apuna toimii yrittäjyysasiantuntija, jolla on tietoa ja kokemusta näkövammaisena yrittäjänä toimimisesta. Yrittäjyysasiantuntija keskittyy juuri sinun yritysideasi ja liiketoimintasi onnistumisen kannalta tärkeisiin asioihin.

Yrittäjyysneuvonta on ehdottoman luottamuksellista.

Ota yhteyttä kun haluat:

 • kartoittaa lisäansiomahdollisuuksia
 • arvioida liikeideaa
 • käydä läpi liiketoimintasuunnitelmaa ja laskelmia
 • tietoa rahoitusmahdollisuuksista
 • tietoa näkövammaisuuteen liittyvistä tukimuodoista ja palveluista
 • keskustella yrittäjyyden käytännön kysymyksistä
 • saada vinkkejä yrittäjän saavutettavista digitaalisista työkaluista.

Ota yhteyttä