Siirry pääsisältöön

Kie­len­kään­tä­jä, tulkki

Kielenkääntäjä ja tulkki kääntävät vieraskielistä tekstiä äidinkielelleen tai päinvastoin.

Tällä sivulla

Kielenkääntäjän tehtäväkuva vaihtelee, mutta tulkkaus ja kirjallinen kääntäminen ovat tyypillisimpiä työtehtäviä. Työpaikkoja on käännöstoimistoissa, yrityksissä, järjestöissä, yliopistolla ja valtiolla. Kielenkääntäjä ja tulkki voi toimia myös ammatinharjoittajana.

Ammatissa tarvitaan kielitaitoa, kielellistä tyylitajua ja sosiaalisia taitoja. Ammatti- ja aihetekstien käännöstöissä on eduksi, jos taustalla on tuntemus kyseisestä alasta. Varsinkin tulkin työ vaatii usein liikkumista.

Työtehtävät

Näkövammaisten kääntäjien työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • asiakastulkkauksia esimerkiksi terveydenhoidon vastaanotolla, sosiaalitoimessa, Kelassa, maahanmuuttovirastossa ja poliisin kanssa asioitaessa
  • kirjeenvaihto ja muuta kirjallista kääntämistä
  • ulkomaalaisten ryhmävierailujen opastamista
  • vieraskielistä asiakaspalvelua.

Haasteita ja ratkaisuja

Sokealle tai vaikeasti heikkonäköiselle saattavat jotkut tulkkaustilanteet muodostua haasteelliseksi, jos tulkkaukseen liittyy runsaasti visuaalisen tiedon yhdistämistä tai tulkkaustilanteessa liikutaan tulkille vieraassa ympäristössä. Myös matkustamista vaativat tehtävät voivat vaatia erityisiä järjestelyjä, kuten kuljetuspalveluja ja henkilökohtaista avustajaa.

Käännöstyössä olennaista on, missä muodossa alkuperäinen materiaali on. Paras vaihtoehto on elektroninen muoto. Tutustu saavutettaviin sähköisiin julkaisuihin.

Koulutus

Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteen laitos, Turun yliopisto kääntämisen ja tulkkauksen keskus, Helsingin yliopiston käännöstieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitos. Tulkki (amk).

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.