Siirry pääsisältöön

Daisy-spelarna

Du kan lyssna på talböcker och taltidningar med Daisy-spelare, som är lätt att använda.

Tällä sivulla

Lyssna på talböcker eller taltidningar

Synskadades förbund lånar ut Daisy-spelaren för kunder i Celia och allmänna bibliotek samt för synskadade som lyssnar på taltidningar.

Daisy-talboken har en struktur som gör det lätt att förflytta sig mellan olika kapitel. Du kan sätta in bokmärken som är lätta att komma tillbaka till senare. Du kan ändra talhastigheten steglöst medan du lyssnar.

Du kan lyssna på talböcker och taltidningar även med mobilapparat och dator.  
Läs mer om Luetus-tjänst (på finska)- Ulkoinen linkki

Utlåning av Daisy-spelare

Synskadades förbund lånar ut Daisy-spelare till synskadade och personer, vars funktionsnedsättning eller sjukdom avsevärt försvårar läsning av tryckt text och bruk av pekskärm. Funktionsnedsättningen eller sjukdomen bör bestyrkas av en läkare. Utlåning av Daisy-spelare förutsätter inte en synskadeprocent på minst 50 %, i motsats till flera andra tjänster för synskadade. som till exempel taltidningsservice.

Fyll i en spelaransökan på webben. Till ansökan bör bifogas utredning om funktionsnedsättning eller sjukdom av yrkesutbildad person inom hälsovården. Blanketten ska skannas och bifogas till säkerpost adress. Om personen i fråga innehar ett synskadekort, behövs ingen utredning.

Om spelaren har inte levererats inom en månad, kontakta Daisy-spelartjänst telefon 09 3960 4040 eller e-post daisy@nakovammaistenliitto.fi.

Daisy-spelaren lånas ut för personligt bruk och tjänsten är gratis. Tjänsten erbjuds med stöd av Veikkaus intäkter. En person som bor permanent på det finländska fastlandet kan få låna en Daisy-spelare.

Bli kund

Observera att om en anmäla om läshinder skickas till Celia, överlämnas informationen inte till Synskadades förbund. Synskadades förbund och Celia kan, om kunden det tillåter, vidarebefordra information om avslutad kundrelation eller adressändring, men informationen uppges inte automatiskt.

Taltidningar på svenska

Du kan lyssna på taltidningar och klubbokar via Luetus-kuuntelu med Daisy-spelaren utan cd-skivor och datorn via nätlyssning om du är synskadade och din synskadeprocent är minst 50%.

Handböcker för Daisy-spelarna

Ladda ner handböcker:

Daisy-hjälparen - ett gratis hjälpprogram. Med Daisy-hjälparen går det att snabbt kopiera publikationer från dator eller cd-skiva, till exempel till ett minneskort att lyssna på Daisy-spelare.

Tipsar för användningen eller felsituationer (på finska)- Ulkoinen linkki 
Tipsar för nätlyssningen - Luetus-tjänst (på finska)- Ulkoinen linkki

Bilder på Daisy-spelarna- Ulkoinen linkki

Kontaktuppgifter

Daisy-support ger dig råd vid utlåning, användning och underhåll av Daisy-spelare.

Synskadades förbund 
Daisy-spelartjänst 
telefon 09 3960 4040 
e-post daisy@nakovammaistenliitto.fi

Mer information om Daisy på andra sidor

Tillgänglighetsbiblioteket Celia- Ulkoinen linkki

Mer om Daisy (på finska)- Ulkoinen linkki