Siirry pääsisältöön

Daisy-kuun­te­lu­lait­teen lai­nauseh­dot

Tietoa laina-ajasta ja laitteen hoidosta.
Webbox-kuuntelulaite henkilön sylissä.

Tällä sivulla

Nämä lainausehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.6.2005 alkaen.

Lainaussuhteen alkaminen

Lainaussuhde alkaa, kun lainaksisaaja on vastaanottanut lainattavan tuotteen.

Laina-aika

Ellei muuta ole sovittu, lainaussuhde on voimassa toistaiseksi.

Lainattujen tuotteiden hoito

Lainansaaja sitoutuu huolellisesti hoitamaan ja säilyttämään lainaksi saatuja tuotteita. Jos lainansaaja aiheuttaa vahinkoa lainatuille tuotteille tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan, lainaksiantaja voi periä vahingosta korvausta lainansaajalta. Lainansaajalla ei ole oikeutta luovuttaa mitään lainaksi saamaansa tuotetta kolmannelle ilman lainaksiantajan kirjallista lupaa. Lainatut tuotteet on tarvittaessa toimitettava huoltoon lainaksiantajalle. Lähetys tapahtuu yleensä lainaksiantajan kustannuksella. Muualla tehtävästä huollosta on erikseen sovittava lainaksiantajan kanssa.

Ilmoittamisvelvollisuus

Lainansaajan tulee ilmoittaa välittömästi lainaksiantajalle lainatun tuotteen vahingoittumisesta tai muusta seikasta, joka estää tai vaikeuttaa lainatun tuotteen käyttöä lainausehtojen mukaiseen tarkoitukseen. Lainansaajan tulee huolehtia siitä, että vialliset laitteet toimitetaan korjattaviksi. Lainansaajan tulee ilmoittaa myös yhteystietojensa muuttumisesta tai muista muutoksista, joilla on merkitystä lainaussuhteen kannalta. Lainansaaja sitoutuu muutenkin antamaan lainaustoiminnan seurantaa ja kehittämistä varten lainaksiantajan pyytämiä lainattujen tuotteiden käyttöön liittyviä tietoja.

Lainaussuhteen päättyminen

Lainansaaja voi purkaa sopimuksen milloin tahansa palauttamalla lainatut tuotteet lainaksiantajalle.

Lainaksiantaja voi purkaa lainaussuhteen, jos lainaustoiminta lopetetaan, tai jos lainansaaja

  • on erehdyttänyt lainaksiantajan myöntämään lainan luovuttamalla vääriä tai puutteellisia tietoja;
  • olosuhteiden muuttumisen vuoksi ei enää täytä lainaussuhteelle asetettuja edellytyksiä;
  • ei käytä laitetta lainauspalvelun edellyttämään tarkoitukseen;
  • laiminlyö yhteystietojen muutoksista tai laitteiden vikaantumisesta ilmoittamisen;
  • rikkoo näitä Näkövammaisten liiton Daisy-kuuntelulaitepalvelun lainausehtoja tai Celian käyttösääntöjä tai
  • rikkoo muita velvoitteitaan.

Lisätietoa Celiasta

Celiasta on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus.