Siirry pääsisältöön

Asia­kas­neu­vo­ja, asian­tun­ti­ja

Asiakasneuvojalla on asiantuntijuutta jostakin tietystä alasta. Hän neuvoo asiakkaita tämän alan asioissa.

Tällä sivulla

Asiakasneuvojia toimii esimerkiksi:

 • järjestöissä
 • julkisten palvelujen sektorilla, kuten terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, Kelassa, verohallinnossa ja te-toimistoissa
 • yksityisellä sektorilla esimerkiksi vakuutus- ja sähköyhtiöissä ja puhelinoperaattoreilla.

Tehtävä edellyttää asiaosaamisen ja tietoteknisten valmiuksien lisäksi asiakaspalvelutaitoja, paineensietokykyä, johdonmukaisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta.

Työtehtävät

Näkövammaisten asiakasneuvojien työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

 • puhelinneuvonta
 • nettipalautteiden käsittely
 • asiakaspalvelu asiakasneuvojan työpaikalla
 • asiakaspalvelu asiakkaan kotona
 • ammattihenkilöstön koulutus
 • lausuntoihin ja päätöksiin tutustuminen
 • hakemusten ja selosteiden kirjoittaminen
 • sidosryhmien tapaaminen
 • yhteistyö viranomaisten kanssa
 • ohjaaminen jatkotoimiin.

Haasteita ja ratkaisuja

Tapaamiset toimipaikan ulkopuolella voivat olla näkövammaiselle haasteellisia näkötilanteesta riippuen. Haasteena voi olla vieraaseen paikkaan kulkeminen, johon kuljetuspalvelu voi tuoda ratkaisun. Toimiminen vieraassa ympäristössä ja havaintojen tekeminen sekä sosiaalisten tilanteiden hallinta saattavat olla vaikeita, jolloin ratkaisua kannattaa hakea henkilökohtaisen avustajan käytöstä.

Työympäristöä voidaan mukauttaa esimerkiksi silloin, jos apuvälineet vievät runsaasti tilaa, käytössä ovat (muita häiritseviä) puheohjelmia tai jos työpaikalla on niin sanottu työpistekierto. Työtilaratkaisuja on joskus tehtävä myös silloin, jos opaskoira aiheuttaa toiselle työntekijälle allergisia reaktioita.

Toimiva työtehtäväjärjestely voi olla vaikkapa se, ettei tarvitse ottaa asiakkaita vastaan ilman ajanvarausta, jotta voi tutustua materiaaliin rauhassa etukäteen. Työtehtävään liittyvän visuaalisen materiaalin käyttö tai vaikkapa arkistointi voivat vaatia työtehtäväjärjestelyjä siten, että toinen työtekijä huolehtii näköä vaativista tehtävistä ja näkövammainen hoitaa puolestaan tämän työntekijän muita tehtäviä.

Koulutus

Asiakasneuvojalla voi olla hyvin moninainen koulutuspohja. Esimerkiksi sosionomin, hallintotieteen maisterin, merkonomin tai neuvottavaan alaan liittyvä koulutus ja kokemus pätevöittävät työhön.

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.