Siirry pääsisältöön

Am­ma­til­li­nen kun­tou­tus­sel­vi­tys

Ammatillinen kuntoutuselvitys on tarkoitettu työikäisille näkövammaisille ja näköongelmaisille, joiden työ- ja opiskelukyky on heikentynyt.

Tällä sivulla

Kohderyhmä

Työikäiset näkövammaiset sekä näköongelmaiset ja kuulovammaiset, joiden työ- ja opiskelukyky sekä ansaintamahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet aistivamman tai -ongelman vuoksi.

Tavoite ja sisältö

Tuemme sinua työssä jatkamisessa ja jaksamisessa, työllistymisessä, ammatinvalinnassa ja opinnoissa selvittämällä työ- ja toimintakykyäsi sekä arvioimalla ammatillisia kuntoutusmahdollisuuksiasi. 

Työ- ja opiskelukykyäsi tukevina keinoina ovat esimerkiksi työtä helpottavat apuvälineet, työolosuhteiden järjestely, työnkuvan muokkaaminen, työllistymisen tukimuodot ja koulutus.

Ohjelmasi laaditaan yksilöllisten tarpeittesi mukaan sisältäen yksilö- ja ryhmäohjausta. Saat yksilöllisen kuntoutussuunnitelman vaihtoehtoineen ja jatkotoimenpiteineen.

Aika

Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen voi hakeutua koska vain. Selvitys tehdään kahdessa jaksossa (alku- ja jatkovaiheet 4+5 vuorokautta).

Hakeutuminen

Tarvitset työterveyslääkäriltä tai muulta sinua hoitavalta lääkäriltä B-lausunnon kuntoutustarpeestasi. Täytä Kelan lomake ammatillisesta kuntoutuksesta (KU 101)- Ulkoinen linkki ja toimita se B-lausunnon (korkeintaan vuoden vanha) kanssa Kelaan.

Lisätiedot

Kuntoutus-Iiris
ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Tuula Kääriäinen p. 09 3960 4563
sihteeri Anne Hirvonen p. 09 3960 4455
kuntoutus-iiris@nkl.fi

Lisätietoja myös Näkövammaisten liiton työelämäpalveluista.