Siirry pääsisältöön

Työ­nan­ta­jan tie­to­pa­ket­ti

Työnantaja saa tukea näkövammaisen työssä tarvitsemiin mukautuksiin.
Ranteessa heikkonäköisille tarkoitettu rannekello, jossa suuret numeromerkinnät.

Tällä sivulla

Näkövammainen työntekijänä

Näkövammaisia henkilöitä työskentelee kaikilla aloilla ja monenlaisissa työtehtävissä sekä työsuhteessa että yrittäjinä. Näkövammaisten työllisyysaste on koko väestön työllisyysastetta alhaisempi: vuonna 2015 näkövammaisista 40 % ja koko väestöstä 68 % oli työelämässä.

Näkövammaiset henkilöt ovat useimmiten täysin työkykyisiä. Heitä kouluttautuu monille eri aloille ja heissä on monenlaisia osaajia. Kuka tahansa voi myös näkövammautua työuransa aikana, jolloin on mietittävä ratkaisuja, kuinka säilyttää työkykyisyys.

Näkövammaiset työntekijät ja heidän työnantajansa saavat maksutonta neuvontaa ja ohjausta Näkövammaisten liiton työelämäpalveluista. Yksilölliset välttämättömät työympäristön mukautusratkaisut ja työtehtäväjärjestelyt voidaan toteuttaa yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa siten, että työn tekeminen on mahdollista ja mahdollisimman vähän kuormittavaa. Täältä saat lisää tietoa apuvälineistä ja valaistuksesta.

Kohtuulliset mukautukset

Mukauttaminen tarkoittaa erilaisia järjestelyjä, jotta työn tekeminen on mahdollista ja mahdollisimman vähän kuormittavaa.

Mukautusratkaisuilla mahdollistetaan vammaisten työntekijöiden yhdenvertaisuus. Mukauttaa voidaan työoloja, työn organisointia ja työmenetelmiä. Mukautusten tarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti ja vammaisen henkilön yksilöllisestä tarpeesta käsin, esimerkiksi yhteistyössä työterveyshuollon ja Näkövammaisten liiton työelämäasiantuntijan kanssa.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon työnantajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki.

Työhön liittyvien mukautusten, järjestelyjen ja työkykyä parantavien toimien taustalla on lainsäädäntö.

Lainsäädäntö

Vammaisuus ja terveydentila on mainittu sekä perustuslaissa että yhdenvertaisuuslaissa kiellettyinä perusteina asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Työhön liittyvien mukautusten, järjestelyjen ja työkykyä parantavien toimien taustalla on lainsäädäntö.

Tuki työnantajalle

Työnantaja saa neuvontaa ja taloudellista tukea mukauttamisiin. Useimmat ratkaisut, kuten tietotekniset apuvälineet, näkövammainen henkilö hakee itse, eikä niistä tule työnantajalle kustannuksia.

TE-palvelut, työeläkelaitokset ja Kela

Joskus ratkaisut, kuten töiden järjestelyt tai työolosuhteiden mukautukset, löytyvät ja käynnistyvät Kelan maksaman ammatillisen kuntoutusselvityksen jälkeen.

Työtehtäväjärjestelyissä tai uusiin työtehtäviin siirryttäessä voi olla tarpeen joko Kelan tai työeläkelaitoksen kustantama työkokeilu- Ulkoinen linkki. Jos tarvitaan täydentävää tai uudelleenkoulutusta uusiin työtehtäviin siirtymistä tai ammatinvaihtoa varten, koulutuksen kustannukset ja koulutuksen aikaisen toimeentulon maksaa tavallisesti työeläkelaitos (työelämässä vakiintuneesti olevat) tai Kela (nuoret tai työttömät) kuntoutusrahana.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tukea työnantajaa sekä näkövammaisen työntekijän rekrytointivaiheessa että työolosuhteiden järjestelytukena näkövammaisen työntekijän työssä jatkamisen mahdollistamiseksi.

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin voi saada tukea enintään 4 000 euroa henkilöä kohden. Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita työtehtävissä myös apua, jolloin toisen työntekijän antamasta avusta voi saada korvausta enintään 20 työtuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella.

Työterveyshuolto

Työterveysneuvottelu on tärkeä osa työkykyä tukevaa prosessia, ja usein sen kautta päästään suunnittelemaan näkövammaisen työntekijän sujuvaa työskentelyä. Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen työntekijä voi osallistua neuvotteluun näkövammaisuuden erityisratkaisujen asiantuntijana ja ohjata käytännön toteutuksessa.

Lue myös

Ota yhteyttä

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat neuvovat myös työnantajia näkövammaisen työntekijän työn järjestelyissä.