Siirry pääsisältöön

Toiminnan suun­nit­te­li­ja

Toiminnan suunnittelija on organisaattori, joka huolehtii erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyistä.

Tällä sivulla

Toiminnan suunnittelija voi esimerkiksi huolehtia tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyistä tai toimia järjestön tai muun organisaation johtajana ja suunnitella organisaation vuotuista toimintaa.

Työ vaatii organisointikykyä, ajanhallintaa, paineensietokykyä, verkostoitumiskykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja. Lisäksi tietotekniset taidot ja taloushallinnon osaaminen ovat myös tärkeitä.

Työtehtävät

Näkövammaisten toiminnan suunnittelijoiden työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • tapahtumien suunnittelu
  • tapahtumaan liittyvien varauksien tekeminen
  • tapahtumista tiedottaminen
  • tapahtumien budjetointi
  • kokoukset eri tapahtuman järjestelyyn osallisten kanssa
  • tapahtumien onnistumisen arviointi.

Haasteita ja ratkaisuja

Suurten ihmisryhmien parissa toimiminen voi olla rasittavaa tai vaikeaa. Myös liikkuminen vieraassa ympäristössä eri tapahtumissa saattaa olla haasteellista. Henkilökohtaisen avustajan käyttö saattaa olla tarpeen.

Työn apuvälineitä ovat esimerkiksi liikkumisen apuvälineet, kuten valkoinen keppi, bussinpysäytyskilvet sekä kiikarit.

Koulutus

Tehtävään ei ole varsinaista koulutusta, vaan yleensä koulutustausta vastaa toiminnan sisällön tuntemista (urheilusuunnittelu urheilijataustaa ja koulutussuunnittelu koulutettavan alan tuntemista jne.).

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.