Siirry pääsisältöön

Ter­vey­den­hoi­ta­ja

Terveydenhoitajan keskeisenä tehtävä on yksilöiden ja ryhmien terveyden edistäminen.

Tällä sivulla

Terveydenhoitajan työllä pyritään aktivoimaan asiakkaita huolehtimaan terveydestään. Työpaikkoja ovat muun muassa terveyskeskukset, yksityiset lääkäriasemat, työterveysasemat ja erilaiset oppilaitokset. Työtä tehdään eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden/potilaiden kanssa.

Työ edellyttää sosiaalisia taitoja, kykyä kuunnella sekä kykyä analysoida ja arvioida testejä ja tilanteita.

Työtehtävät

Näkövammaisten terveydenhoitajien työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • kunnan perhesuunnittelu
  • perustarkastukset
  • perusrokotukset
  • painon ja pituuden mittaaminen
  • näön ja kuulon tarkastukset   
  • lapsen kehitysseuranta
  • asiakashaastattelut
  • näytteiden otto ja analysointi
  • potilasasiakirjojen täyttö.

Haasteita ja ratkaisuja

Rokotukset ja ompeleiden poistot ja näytteiden otto ovat tehtäviä, joissa vaikeasti näkövammainen henkilö tarvitsee työtehtäväjärjestelyjä. Vaihtoehto voi olla toimiminen työparina, jolloin työkaveri voi auttaa juuri näissä tehtävissä.

Tarkastusluonteiset tehtävät painon ja pituuden osalta onnistuvat apuvälineitä käyttäen. Näöntarkastus tekstinlukutestillä onnistuu sokealtakin.

Neuvolaikäisten lasten kanssa toimiminen voi myös olla haasteellista, sillä tehtävään liittyy paljon visuaaliseen havainnointiin perustuvaa arviointia.

Muuten työssä on paljon ohjaamista ja neuvomista, joissa terveydenhoitajan näkökyvyllä ei ole lainkaan merkitystä.

Koulutus

Terveydenhoitaja (amk).

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.