Siirry pääsisältöön

So­si­aa­lioh­jaa­ja

Sosiaaliohjaaja toimii usein sosiaalityöntekijän parina sosiaalihuollon tehtävissä.

Tällä sivulla

Sosiaaliohjaajan työpaikkana on kunnan ja kaupungin virasto, hoitolaitos tai yksityiset järjestöt.

Tehtävät edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, pitkäjännitteisyyttä sekä vammaispalvelu ja sosiaalihuoltolain tuntemusta. Tietoteknisten taitojen on oltava hyvällä tasolla. Myös omakohtaiset kokemukset ovat hyödyllisiä.

Työtehtävät

Näkövammaisten sosiaaliohjaajien työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • päätösten valmistelu
  • asiakaspalvelu
  • ohjaus ja neuvonta
  • kotikäynnit
  • asiakastapaamiset
  • asiakkaiden asioiden edistäminen.

Haasteita ja ratkaisuja

Kuntien käyttämät tietotekniset ohjelmat eivät aina ole apuvälineyhteensopivia. Sokealle ainoa ratkaisu on henkilökohtaisen avustajan käyttäminen.

Kotikäynnit ovat haasteellisia, koska niissä on vieras toimintaympäristö ja on tehtävä arviointia ympäristön soveltuvuudesta asiakkaalle. Jos näkövamman takia ei voi käyttää julkista liikennettä kotikäyntimatkoilla, muodostuu haasteeksi matkan toteuttaminen sekä se, kenelle kustannukset esimerkiksi taksimatkasta kuuluvat. Ratkaisuna voi olla henkilökohtaisen avustajan käyttäminen.

Koulutus

Sosionomi (amk), geronomi (amk) ja kuntoutuksen ohjaaja (amk).

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.