Siirry pääsisältöön

Postia työ­elä­mäs­tä, huhtikuu 2024

Näkövammaisten liiton työelämäpalveluiden uutiskirje

Tällä sivulla

Tervehdys Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluista!

Olemme koonneet muutamia tärkeitä tärppejä ja ajankohtaisia asioita tähän keväiseen uutiskirjeeseemme. 

Virkeitä lukuhetkiä!

1) Asiakkaat kokivat saaneensa hyvää palvelua

Työelämäasiantuntijamme Mikael Mustonen selvitti ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvässä opinnäytetyössään, Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluiden asiakkaiden kokemuksia neuvonta- ja ohjaustyön laadusta, ja mistä tekijöistä laatu koostuu. Opinnäytetyö oli menetelmällisesti laadullinen.

Johtopäätöksenä voi todeta, että Näkövammaisten liiton Työelämäpalvelujen toiminta näyttää vastaavan asiakkaiden tarpeisiin varsin hyvin. Kaikilla tutkimuksen osa-alueilla asiakkaat kokivat saaneensa hyvää palvelua. Laadun osatekijöitä selvitettäessä aineistosta nousi esiin ennalta odottamattomana tekijänä voimaantumisen ulottuvuus, joka tarkoitti asiakkaan roolin muuttumista objektista subjektiksi. Esiin tuli myös vertaisuuden merkitys. Opinnäytetyöstä saatiin työn laadun seuraamista ja kehittämistä edellyttävä pohjatieto asiakastyön laadun osatekijöistä. Näiden pohjalta on mahdollista jatkaa laadun seuraamiseen ja kehittämiseen paneutuvan menetelmän rakentamista.

Onko teillä kvaliteettia tarjolla? : Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluiden neuvonta- ja ohjaustyön laatu asiakkaiden kokemuksena

Mustonen, Mikael (2024)

https://www.theseus.fi/handle/10024/850500- Ulkoinen linkki

2) Työn- ja opiskelujen apuvälineet ajantasalle

Näkövammaisille vaativat apuvälineet työhön ja opiskeluun myöntää Kela ammatillisena kuntoutuksena. 

Sekä käytettävät ohjelmistot töissä ja opinnoissa että apuvälineohjelmistot ja apuvälineet päivittyvät ja kehittyvät tehokasta tahtia. Myös näkötilanteessa voi tulla muutoksia.

Näissä nivelvaiheissa on hyvä muistaa, että apuvälineohjelmien päivitys on paikallaan. Päivityksiä haetaan Kelalta. 

Kela myöntää myös apuvälineiden käytönopetusta, jota voi hakea useampaan kertaan, kun tilanteet muuttuu töissä, opinnoissa tai näkötilanteessa.

https://www.kela.fi/apuvalineet- Ulkoinen linkki

Katso myös Oikeuksienvalvonnan uutiskirje Arjen apuvälineet ajantasalle ja käyttöön

https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/artikkeli/arjen-apuvalineet-ajan-tasalle-ja-kayttoon-hyvinvointialueiden-laakinnallisen- Ulkoinen linkki

3) Työeläkekuntoutus ja Kelan ammatillinen kuntoutus

Kun kyseessä on työeläkevakuuttajan kuntoutukseen oikeutettu näkövammainen, ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä on osin myös Kela. Näkövammaisen ja näköongelmaisen kohdalla ammatillinen kuntoutusselvitys (AKSE) tehdään Kelan kustantamana Kuntoutus-Iiriksessä, Helsingissä (kt. Kelan etuusohje Ammatillinen kuntoutus 1.5.1.1). Muilla palveluntuottajilla ei ole tarvittavaa moniammatillista erityisosaamista. 

Ja kuten yllä todetaan, Kela myöntää näkövammaiselle vaativat apuvälineet työhön ja opiskeluun, vaikka asiakas olisi työeläkevakuuttajan ammatillisen kuntoutuksen piirissä. 

https://www.tela.fi/tyoelakejarjestelma/tyoelakekuntoutus/- Ulkoinen linkki

4) Saavutettava ja esteetön yrittäjyyden ammattitutkinto

Haluatko aloittaa yritystoimintaa, suunnitella koulutuksen aikana kuinka saat yritystoiminnan käyntiin? Tule mukaan koulutukseen tekemään  suunnitelmat, aloittamaan yritystoiminnan koulutuksen aikana tai sen jälkeen.

Yritystoiminta vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja siihen saa konkreettisia keinoja yrittäjyyden ammattitutkinnolla. Koulutus auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan yrittäjälle tyypillisiä haasteita. Koulutuksen tehtävät ja työvälineet auttavat hallinnoimaan ja suunnittelemaan paremmin omaa yritystoimintaa sekä tekemään tarvittavia korjausliikkeitä.

https://careeria.fi/koulutus/saavutettava-ja-esteeton-yrittajyyden-ammattitutkinto/- Ulkoinen linkki

5) Työkanava tutuksi Kuuma Peruna -podcastissa

Valtion erityistehtäväyhtiö Työkanavan toiminta laajenee Ouluun. Kuuntele tai lue podcastista, miten työnhakijan prosessi etenee, miten palveluesihenkilöt tukevat työllistynyttä ja millaiset valmiudet Työkanavalla on työllistää näkövammaisia. 

https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/kuuma-peruna-podcast-tyokanava-tutuksi- Ulkoinen linkki

6) Tarinoita työelämästä

Liikunta ja lepo auttavat jaksamaan opettajan työssä

https://www.airutlehti.fi/2024/airut-2-2024/liikunta-ja-lepo-auttavat-jaksamaan-opettajan-tyossa/- Ulkoinen linkki

Näkövammaisten liiton Työelämäpalvelujen matalan kynnyksen palvelut ovat maksuttomia niin henkilöasiakkaille kuin sidosryhmille.

Meihin saa yhteyden osoitteella:

tyoelamapalvelut@nakovammaistenliitto.fi

Lisätietoa osoitteesta:

https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/tyo- Ulkoinen linkki

kevätterveisin, Työelämäpalvelujen tiimi:

Marina Baarman, Katja Kuusela, Ville Lamminen, Mikael Mustonen, Ville Ukkola, Tapio Tiilikainen ja Taru Tammi

Näkövammaisten liiton uutiskirjeestä saat ajankohtaista asiantuntijatietoa näkövammaisyhteisöä koskevista asioista.

Tilaa uutiskirje:

https://nakovammaisten-liitto-ry.creamailer.fi/subscribe/qxE8JsK6Hluet- Ulkoinen linkki