Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten kes­kus­te­lu­ka­na­vien käyt­tö­eh­dot

Tällä sivulla

Tällä sivulla esitellään keskustelukanavien käyttöehdot. Kanavien käyttöohjeet kuten kuinka liitytään kanavalle tai erotaan kanavalta, löydät Ohjepankista- Ulkoinen linkki.

 

Yleistä

1. Näkövammaisten keskustelukanavat (jäljempänä palvelu) ovat Näkövammaisten liiton (jäljempänä ylläpitäjä) tarjoama sähköinen alusta näkövammaisten ihmisten vertaistukeen ja tiedottamiseen.

Palvelu koostuu eri aihepiirejä käsittelevistä postituslistoista tai foorumeista (jäljempänä keskustelukanavat). Palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaista rekisteröitymistä sekä palvelun käyttöehtojen hyväksymistä. Näkövammaisen käyttäjän on esitettävä ylläpitäjälle selvitys näkövammaisuudesta.

2. Palvelun käytössä on noudatettava näitä käyttöehtoja, keskustelukanavien netikettiä ja Suomen lakia.

3. Palvelun käyttöehdoista päättää ylläpitäjän nimeämä netikettineuvosto, jonka tehtävänä on seurata keskustelukanavilla käyttäytymistä ja luoda linjauksia palvelun käytölle. Netikettineuvoston kokoonpano on julkinen.

Keskustelukanavilla julkaistava sisältö

4. Viestin sisällöstä vastaa sen kirjoittaja. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa palvelusta lainvastainen sisältö sekä toimittaa sen tunnistetiedot viranomaisille.

Toisen henkilöllisyyden luvaton käyttö on kiellettyä. Kirjoittaja vastaa itse mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

5. Keskustelukanavilla ei saa julkaista

1) toisen henkilön kirjoittamaa yksityistä tai luottamuksellista viestiä

2) roskapostiksi tai massapostitukseksi katsottavaa aineistoa, jonka ilmeinen tarkoitus on

häiritä keskustelukanavan muita käyttäjiä.

Viestin saa lähettää vain yhdelle keskustelukanavalle. Ilmoituksen tai tiedotteen voi kuitenkin lähettää enintään kolmelle kanavalle.

6. Palvelun käyttäjä voi lähettää keskustelukanaville leikeviestejä, jotka ovat vain keskustelukanavan näkövammaisten käyttäjien luettavissa.

Tekijänoikeuden suojaamat tekstit lähetetään leikkeenä. Tekijätiedot ja lähde on mainittava viestissä.

7. Palvelussa on keskustelukanavia, joille voi lähettää viestejä nimettömänä.

Keskustelukanavien moderointi

8. Keskustelukanavien netikettiä moderoidaan.

Käyttäjä voi ilmoittaa moderoinnille käyttöehtojen vastaisesta keskustelukanavien käyttämisestä.

9. Ylläpitäjä voi rajoittaa käyttäjän käyttöoikeuksia, jos palvelun käyttäjä menettelee näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Toistuvasti näitä käyttöehtoja rikkovalta käyttäjältä voidaan poistaa palvelun käyttöoikeus pysyvästi. Päätöksen käyttöoikeuden poistamisesta tekee netikettineuvosto käyttäjää kuultuaan. Käyttäjä voi hakea palvelun käyttöoikeutta uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua käyttöoikeuden poistamisesta.

Jos nimettömänä kirjoittava henkilö toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti siten, että toiminnasta voi seurata käyttäjän oikeuksien rajoittaminen, ylläpitäjä voi purkaa nimettömyyden. Nimettömyyden purkupäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle.

Voimaantulo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.

Keskustelukanavilla noudatettava netiketti

Voimassa 1.1.2023 alkaen.

Jokaisen käyttäjän vastuulla on edistää sitä, että keskustelukanavilla vallitsee hyvä ilmapiiri, jossa kaikki uskaltavat ilmaista mielipiteensä ja asioista keskustellaan rakentavasti.

Kun kirjoitat keskustelukanavalle

  • Ole kannustava ja kunnioittava muita kirjoittajia kohtaan.
  • Esitä oma näkemyksesi. Älä mollaa muiden näkemyksiä tai heidän asiantuntemuksensa puutetta.
  • Anna tilaa erilaisille mielipiteille – tämä on keskustelukanava, ei päätöksiä tekevä kokous. Ole erityisen huomaavainen puhuttaessa aroista ja henkilökohtaisista aiheista.
  • Älä kiroile tai käytä alatyylisiä ilmaisuja. Älä käytä ihmisestä tai ihmisryhmästä nimeä, lempinimeä tai muuta nimikettä, jota nämä eivät halua itsestään käytettävän.
  • Jos kirjoitat useita viestejä samalle kanavalle, anna myös muille kirjoittajille aikaa ja tilaa osallistua keskusteluun.

Erityisesti kiellettyä on lainvastainen ja/tai tiettyä henkilöä tai henkilöryhmää loukkaava kirjoittelu, esimerkiksi

  • toisen henkilön kunnian loukkaaminen
  • toisen henkilön yksityisyyttä koskevien tietojen levittäminen
  • salassa pidettävien tai arkaluonteisten toista henkilöä koskevien tietojen levittäminen
  • rasistiset tai jotakin ihmisryhmää halventavat tai syrjivät sekä ihmisarvoa loukkaavat viestit
  • rikokseen tai väkivaltaan yllyttävät tai vihaa lietsovat viestit

Jos kohtaat kanavilla netiketin vastaista kirjoittelua, voit ilmoittaa siitä moderoinnille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen moderointi@nakovammaiset.fi.

Tarvittaessa moderointi opastaa keskustelijoita asiallisesta puhetavasta ja rajoittaa netiketin vastaisesti käyttäytyneiden käyttäjien käyttöoikeuksia.

Moderointi voi myös tiedottaa tekemistään päätöksistä julkisesti selventääkseen muille käyttäjille kanavilla hyväksyttävän kirjoittelun rajoja.