Siirry pääsisältöön

Kelan lomakkeet

Tältä sivulta löydät linkit Kelan lomakkeisiin.

Ke­lan tu­los­tet­ta­vat lo­mak­keet

Lomakkeet ovat PDF-muodossa ja avautuvat uuteen ikkunaan.

Lomakkeen nimen jälkeen lukee suluissa lomakkeen tunnus Kelan luokittelussa.

Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus (KU 104)- Ulkoinen linkki -lomakkeella haetaan Kelan järjestämää vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta: avoterapioita, yksilöllisiä kuntoutusjaksoja sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132)- Ulkoinen linkki -lomakkeella haetaan Kelan järjestämää harkinnanvaraista kuntoutusta: yksilöllisiä kuntoutusjaksoja sekä kuntoutus-, sopeutumisvalmennus- ja ASLAK-kursseja.

Ammatillinen kuntoutus (KU 101)- Ulkoinen linkki -lomakkeella haetaan Kelan ammatillista kuntoutusta.

ICT-apuvälinekartoitus, käytönopetus ja apuvälineet (KU 103)- Ulkoinen linkki

Matkakorvaushakemus (SV 4)- Ulkoinen linkki -lomakkeella voi hakea Kelan korvausta kuntoutuksesta aiheutuneista matkakustannuksista omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esim. juna tai linja-auto. Jos käytät muuta kuin halvinta matkustustapaa (esim. taksia), sinulla tulee olla terveydenhuollon antamana todistus sen tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, sinun tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuksessasi. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa terveydenhoitolaitoksen antama selvitys/todistus mahdollisesta erityiskulkuneuvon tarpeesta ja kuitti matkan aiheuttamista kustannuksista. Matkakorvauksista lisätietoa https://www.kela.fi/matkat.

Kuntoutusraha KU 112- Ulkoinen linkki -lomakkeella voi henkilöasiakas hakea kuntoutusrahaa. Lisätietoja kuntoutusrahasta Kelan sivuilla- Ulkoinen linkki.