Siirry pääsisältöön

Fy­sio­te­ra­peut­ti

Fysioterapeutti on liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija.

Tällä sivulla

Fysioterapeutit työskentelevät sairaaloissa, tutkimus ja hoitolaitoksissa sekä yrittäjinä. Fysioterapian menetelmiin kuuluvat fysikaaliset hoidot, manuaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu, neuvonta, ohjaus ja tutkiminen.

Ammatissa tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja sekä terapia- ja vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävät

Näkövammaisten fysioterapeutin työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • asiakkaan fyysinen tutkiminen
  • hoidon suunnittelu
  • hoidon toteutus
  • hoidon vaikuttavuuden arviointi
  • potilasasiakirjojen kirjaaminen
  • erityishoidot kuten lymfaterapia
  • yrittäjyyteen liittyvät toimisto- ja markkinointitehtävät
  • ammatilliset opetustehtävät
  • ryhmänohjaus.

Haasteita ja ratkaisuja

Näkövammaisia fysioterapeutteja toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina, jolloin työympäristö ja työtehtävät ovat valikoituneet henkilön näkökyvyn ja ammattitaidon mukaan yksilöllisesti. Toisaalta fysioterapeutteja toimii myös työsuhteessa, ja silloin heidän työympäristökseen sopii esimerkiksi pieni hoitolaitos. Laitosympäristö voi olla työpaikkana haasteellinen, jos fysioterapeutin täytyy liikkua eri osastoilla, sillä tällöin työympäristö ei ole aina tuttu ja ympäristössä voi tapahtua odottamattomia muutoksia.

Työpisteen valaistus voi olla näkötilanteen kannalta toimimaton.Jos valoa on liikaa tai liian vähän, voivat valaistuksen muutostyöt ja kontrastien lisääminen auttaa. Myös porras- ja reunamerkinnöistä voi olla apua. Näitä kutsutaan työympäristön mukauttamisratkaisuiksi.

Työtehtäväjärjestelyinä tehtävää voidaan myös muokata siten, ettei työpisteestä tarvitse liikkua osastoille tai portaikkoon.

Tutkiminen on työn osa-alueista haasteellisin. Selkeästi näköhavaintoon perustuva tutkiminen menetelmänä, esimerkiksi kävelyn analysointi, on pois suljettu sokealta. Vastaavissa tutkimuksissa on käytettävä korvaavia tekniikoita tai toisen ammattilaisen apua. Näönvaraiset mittalaitteet, joissa käytetään monitoria tai kosketusnäyttöä, eivät toimi sokealle, mutta sellaiset voi korvata puhepalautteella toimiva laite, kuten puhuva vaaka.

Koulutus

Fysioterapeutti (amk).

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.