Siirry pääsisältöön

Eri­tyis­luo­kan­opet­ta­ja

Erityisluokanopettaja työskentelee peruskoulussa tai ammattioppilaitoksessa.

Tällä sivulla

Työ on tavallisesti pienryhmän opetusta, mutta vastaa pitkälti luokanopettajan työn kuvaa. Oppilaiden tarve erityisopetukseen vaihtelee suuresti.

Työssä tarvitaan tietoa erityiskasvatuksesta, kommunikaatiovalmiuksia ja sosiaalisia taitoja sekä ymmärtämystä erilaisuudesta.

Työtehtävät

Näkövammaisten erityisluokanopettajan työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • pienryhmän luokanopettaja
  • avustajien ohjaus
  • opetuksen suunnittelu ryhmän mukaiseksi
  • palaverit sidosryhmien kuntoutushenkilöstön kanssa
  • vanhempien tapaamiset
  • kirjalliset ja hallinnolliset tehtävät.

Haasteita ja ratkaisuja

Näkövammaisuus tuo syvempää ymmärrystä erilaisuudesta, ja tätä voi koko työryhmä hyödyntää.

Pois rajattua on oppilaiden ulkovalvonta, mutta sen tilalle voidaan järjestää muita tehtäviä. Valvontatehtävissä ratkaisuna voi olla myös henkilökohtaisen avustajan käyttäminen. Liikunnan opetus on haasteellista, mutta ei kokonaan pois suljettua alakoulussa. Opetus on mahdollista, mikäli opettaja on hankkinut omat ohjaustekniikat ja valinnut huolella ohjattaviksi sopivat urheilulajit.

Haastavia tilanteita ovat opettajien yhteiset kokoukset ja koulutustilaisuudet, joissa käytetään visuaalisesti esitettävää materiaalia. Näihin tilanteisiin on syytä varautua oman näkötilanteen vaatimalla tavalla ja tarvittaessa käyttää henkilökohtaista avustajaa. Hallinnollisten ohjelmien ja apuvälineohjelmien yhteensopivuus on haaste, sillä kaikki ohjelmat eivät avaudu ainakaan sokealle ja tarvitaan henkilökohtaisen avustajan resursseja.

Koulutus

Kasvatustieteen maisteri, suuntautuminen: erityispedagogiikka ja erityiskasvatus.

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.