Siirry pääsisältöön

As­sis­tent­ti, sihteeri

Assistentti ja sihteeri voivat toimia moninaisissa toimisto-, tietohallinto- ja viestintätehtävissä.

Tällä sivulla

Sihteeri tai assistentti työskentelee yleisimmin toimistopalvelu-, tietohallinto- ja viestintätehtävissä erilaisissa organisaatioissa, kuten valtiolla ja kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa ja yksityisissä yrityksissä.

Assistentin ja sihteerin tehtävästä riippuen tarvittavat taidot vaihtelevat suuresti. Tärkeitä kuitenkin ovat hyvä kielitaito, tietotekniset taidot, täsmällisyys, organisointikyky, oma-aloitteisuus, sosiaaliset taidot ja paineensietokyky.

Työtehtävät

Näkövammaisten assistenttien ja sihteerien työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • johdon avustavat tehtävät
  • aikatauluttaminen
  • tapaamisten sopiminen
  • ryhmävierailujen ohjaaminen
  • sähköpostin seuranta ja vastausten tekeminen
  • lippujen varaaminen
  • taustamuistioiden, artikkeleiden laatiminen
  • puhelimen päivystäminen
  • sosiaalisen median seuraaminen
  • kokousten valmistelu.

Haasteita ja ratkaisuja

Kokousten valmistelu voi olla näkövammaiselle haasteellista, jos siihen liittyy tilajärjestelyjä ja esimerkiksi erilaisten kokoukseen tarvittavien laitteiden testauksia. Tällöin henkilökohtainen avustaja voi olla ratkaisu.

Ryhmävierailujen järjestäminen tai henkilöiden ohjaaminen toimitiloissa voi joissakin tapauksissa olla työlästä tai jopa mahdotonta, joten erityisesti hyvin suurissa ja monimutkaisissa tiloissa tarvitaan työtehtäväjärjestelyjä.

Kokouksia voi olla työlästä seurata, jos esille tulee ennakoimatonta materiaalia, jota ei ole voinut muokata itselle soveltuvaan muotoon. Näiden tilanteiden varalle on varauduttava sanelulaitteella tai henkilökohtaisen avustajan läsnäololla. Työn apuvälineinä voivat olla esimerkiksi suurentavaa optiikkaa näön mukaan, puhuva laskin ja puheapu puhelimessa.

Koulutus

Assistentilla ja sihteerillä voi olla tradenomin (amk), merkonomin tai vaativammissa tehtävissä esimerkiksi kauppatieteiden tai valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.