Siirry pääsisältöön

Ohjeita työ­elä­mään ko­ro­na­ti­lan­tees­sa

Oh­jei­ta yrittäjille, lomautetuille, irtisanotuille ja sairastuneille ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian ajal­le. Tätä sivua päivitetään aina tarpeen mukaan.

Tälle sivulle on koottu paljon tietoa yrittäjille, työssäkäyville, lomautetuille ja irtisanotuille.

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa, ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme. Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen työntekijät tarjoavat tällä hetkellä ensisijaisesti etä- ja puhelinneuvontaa. Palvelemme kaikessa työelämään, yrittäjyyteen ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Koronatietoa ja palveluja yrittäjille

Yritysten kustannustuki Valtiokonttorista – haku käynnistyy kesäkuun aikana

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista. Lisää tietoa löydät valtiokonttorin sivuilta.- Ulkoinen linkki

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen, tarkemmat ehdot tarkentuvat lakivalmistelussa. Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Lisää tietoa löydät Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.- Ulkoinen linkki

Rahoitusmalli yksinyrittäjille koronatilanteessa

Yksinyrittäjät voivat edelleen hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Voiko yksinyrittäjä tukea hakea, jos yrittäjällä on yritystoiminnasta riippumattomia eläketuloja?

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Lue lisää yrittäjän tuesta- Ulkoinen linkki

Lisää tietoa

Suomen Uusyrityskeskukset ry on koonnut tiedotteeseen hyödyllisiä linkkejä ja palveluja, joita on tarjolla yrittäjille koronatilanteen tueksi. Tutustu Uusyrityskeskukset ry:n tiedotteeseen.- Ulkoinen linkki

Suomen Yrittäjät ylläpitää kattavaa Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustoa. Tutustu sivustoon.- Ulkoinen linkki 

Liity yrittäjien Facebook-ryhmiin

Näkövammaiset yrittäjät- Ulkoinen linkki

Osta pieneltä- Ulkoinen linkki

Miten vammaistuki/sokean Kel 12.4 eläke vaikuttavat taloudellisiin tukiin?

Työttömyysturva koskee myös yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea koronatilanteessa.

Kel 12.4 eläke lasketaan tuloksi mm. työttömyysturvaa määriteltäessä. Eläkkeen määrä vähennetään työttömyysetuudesta, mutta vammaistukea ei. Ansiosidonnainen päiväraha ei ole yhtä suuri kuin olisi ilman eläkettä. Vammaistuki ei vaikuta työttömyysturvaan millään tavalla. Kel 12.4 eläke on myös mahdollista lakkauttaa, jos kokee, että vammaistuki olisi edullisempi ratkaisu (tällöin vammaistuki on haettava erikseen).

Miten toimit joutuessasi lomautetuksi tai työttömäksi

Tämän hetkisessä koronavirus-tilanteessa lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia. Näkövammaisten liiton Työelämäpalvelut on sinua varten myös näissä tilanteissa. Olemme koonneet tähän joitakin keskeisiä linkkejä, joiden avulla löydät tietoa siitä miten sinun tulee toimia eri tilanteissa.

Oma ammattiliittosi tai työttömyyskassasi on taho, joka maksaa sinulle ansioon perustuvaa työttömyyspäivärahaa. Mikäli joudut lomautetuksi tai työttömäksi, löydät toimintaohjeita oman ammattiliittosi sivuilta. Jos et kuulu liittoon tai työttömyyskassaan, maksaa Kela sinulle peruspäivärahaa. Yleistä tietoa asiasta Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön sivuilla- Ulkoinen linkki ja samoilla sivuilla myös tarkemmin, mitä tehdä, jos tulee lomautetuksi- Ulkoinen linkki.

Katso Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta ohjevideo "Jos sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi".- Ulkoinen linkki

Sokean henkilön on mahdollista saada kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke kansaneläkelain 12 pykälän 4 momentin mukaan. Tämän momentin mukainen eläke oikeuttaa ansiosidonnaisiin työttömyysetuuksiin sekä työhallinnon palveluihin. Työttömyysetuudet ovat eläkevähenteisiä eli jos sinulle on myönnetty eläke sokeuden perusteella, se yhteensovitetaan työttömyyspäivärahan kanssa. Myös osatyökyvyttömyyseläke yhteensovitetaan työttömyyspäivärahan kanssa. Jos taas saat vammaistukea, sitä ei yhteensoviteta. Eli saat työttömyysetuuden täysimääräisenä ja vammaistuen määrä säilyy ennallaan. Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin te-palveluista- Ulkoinen linkki.

Tällä hetkellä hallitus suunnittelee muutoksia työttömyysturvaan, esimerkiksi karenssin poistoon ja työssäoloehdon keventämiseen. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole vielä voimassa. Lisätietoja näistä löydät täältä- Ulkoinen linkki.

Myös monien ammattiliittojen ja työttömyyskassojen sivuilla on ajantasaista tietoa mahdollisista lakimuutoksista em. asioissa. Tässä vastaava info YTK:n sivuilla- Ulkoinen linkki.

Tartuntatautipäiväraha

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään tartuntataudin kuten koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Katso lisätietoa Kelan sivuilta.- Ulkoinen linkki

Tartuntatautipäiväraha ei estä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta. Tämä voi tulla kyseeseen, jos olet työskennellyt osa-aikaisesti ja sinut määrätään karanteeniin. Jos olet tehnyt kokoaikatyötä, et käytännössä voi saada työttömyysetuutta samalta ajalta, jolta saat tartuntatautipäivärahaa.

Mitä teen, jos minut lomautetaan?

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi heti, kun sinut lomautetaan tai irtisanotaan. TE-toimiston lausunto lomautuksesta tai työttömyydestä on edellytys päivärahan maksamiselle, eikä sitä saa voimaan takautuvasti. Tee ilmoitus verkossa- Ulkoinen linkki.

Pyydä työnantajaasi jo ennen lomautusta ilmoittamaan tulorekisteriin palkkatietosi käyttäen laajaa ilmoitustapaa ja antamaan kaikki vapaaehtoiset tiedot, jos niitä on. Tällöin on hyvin todennäköistä, että kassalla on suoraan käytössään tarvittavat tiedot työttömyyspäivärahan laskemiseksi. Hanki verokortti etuutta varten Verokortti verkossa -palvelusta- Ulkoinen linkki.

Samassa kohdassa, missä ilmoitat arvion etuuden määrästä, voit ilmoittaa työttömyyskassan verotietojen saajaksi. Silloin verottaja siirtää uudet verotiedot suoraan työttömyyskassalle. Näin työttömyyskassa voi tehdä ennakonpidätyksen suoraan muutosverokortin prosenteilla. Jos käytössä on palkkaa varten laskettu verokortti, on ennakonpidätys tällöin vähintään 25 %. Palkkaverokortin työttömyyskassa saa verottajalta automaattisesti, jos olet ollut jäsen jo viime vuoden puolella.

Kun lomautusta tai työttömyyttä on kestänyt vähintään kaksi viikkoa, tee päivärahahakemus. Jos lomautus tai työttömyys kestää alle kaksi viikkoa, voit tehdä hakemuksen heti lomautuksen/työttömyyden päättymisen jälkeen.

Jos lomautus tai työttömyys jatkuu, tee jatkohakemus takautuvasti aina neljän viikon tai kuukauden välein. Muista, että päivärahaa tulee hakea takautuvasti viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Viivästyvätkö opintosi koronan johdosta?

Kuntoutusrahapäätöksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. Lue lisää Kelan sivuilta.- Ulkoinen linkki 

Sokean eläke

Sokean eläkkeestä löydät lisää tietoa täältä.