Siirry pääsisältöön

Maailman nä­kö­vam­mais­jär­jes­töt tukevat ukrai­na­lai­sia nä­kö­vam­mai­sia

Maailman sokeiden unionin perustama Ukrainian Unity Fund -rahasto vie avun perille Ukrainaan.

Maailman sokeiden unioni (World Blind Union, WBU)- Ulkoinen linkki tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja osoittaa tukeaan ukrainalaisille näkövammaisille koordinoimalla heille apua ja rahallista tukea. WBU on perustanut Ukrainian Unity Fund -rahaston, jonka kautta rahallinen tuki ohjataan ukrainalaisten näkövammaisten hyväksi sekä Ukrainassa että naapurimaissa.

Eurooppalaiset näkövammaisjärjestöt kertoivat Euroopan sokeiden unionin (European Blind Union, EBU)- Ulkoinen linkki tämän viikon kokouksessa omista toimenpiteistään, joilla ovat tukeneet tai valmistautuneet tukemaan sotaa paenneita näkövammaisia ukrainalaisia.

Maailman sokeiden unionin (WBU) kirje sidosryhmilleen

Vapaasti suomennettu.

Kuten lähes kaikki valtiot, organisaatiot ja yksilöt ympäri maailmaa, myös WBU tuomitsee vahvasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Tämä täysin turha sota aiheuttaa valtavasti kärsimystä ihmisille ympäri maailman ja erityisesti Ukrainassa sekä etenkin ukrainalaisille näkövammaisille ihmisille.

Sota ja vammaisuus liittyvät traagisella tavalla yhteen. Tämä sota johtaa väistämättä myös vammautumisiin. Kuinka monta vammaa sota aiheuttaa? Kuinka monta elämää muuttuu lopullisesti tarpeettomista vammoista johtuvan kärsimyksen vuoksi?

Sodassa, hädässä ja konflikteissa vammaiset ihmiset myös kärsivät aina enemmän. Näkövammaiset ihmiset Ukrainassa ja lähivaltioissa kokevat juuri nyt käsittämättömiä haasteita liittyen muun muassa kuljetukseen, kommunikaatioon ja tiedonsaantiin.

WBU pyytää kaikkia valtioita ja organisaatioita varmistamaan omissa sodanvastaisissa toimenpiteissään, etteivät ukrainalaiset näkövammaiset unohdu. WBU työskentelee alueella omien kumppaniensa kanssa saman tavoitteen eteen.

WBU on hyökkäyksen alusta lähtien ollut yhteydessä näkövammaisjärjestöihin ja näkövammaisiin ihmisiin ja etsinyt mahdollisuuksia tukea ukrainalaisia ja Ukrainan lähivaltioiden näkövammaisia ihmisiä.

WBU perustaa Ukrainian Unity Fund -rahaston, jonka avulla WBU kerää lahjoituksia ja työskentelee esimerkiksi Euroopan sokeiden unionin kanssa saadakseen avun perille sinne, missä sitä eniten kaivataan. Yksilöt ja organisaatiot, jotka kaipaavat taloudellista tukea, voivat ottaa yhteyttä WBU:n toimistoon: info@wbu.ngo.

Sota tulee jättämään jälkensä ukrainalaisiin näkövammaisiin, ja ne jäljet tulevat näkymään heidän elämässään vuosien ajan. Esimerkiksi avustavan teknologian, näkövammaistaitojen opetuksen ja mielenterveyspalvelujen tarve tulee olemaan suuri. WBU tulee myös etsimään yhteistyökumppaneita ja työskentelemään sen eteen, että nämä tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan.

Jos haluat osoittaa tukesi ukrainalaisille näkövammaisille, voit lahjoittaa Ukrainian Unity Fund -rahastoon. Kaikki kerätyt varat menevät suoraan ukrainalaisten näkövammaisten tukemiseen.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Martine Abel-Williamson, WBU
p. +64 21 411 042
Martine.Abel-Williamson@wbu.ngo 

toimitusjohtaja Marc Workman, WBU
p. +1 (780) 721-7040
Marc.Workman@wbu.ngo

Lue lisää