Siirry pääsisältöön

Eläkettä saavan hoitotuki

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 4/2022

Tässä tiedotteessa kerromme eläkettä saavan hoitotuesta. Muista vammaistuista löydät tietoa esimerkiksi näkövammaisen palveluoppaasta ja Kelasta- Ulkoinen linkki.

Eläkettä saavan hoitotuki tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia. Tuki helpottaa avun ja palvelujen hankkimista ja itsenäistä kotona asumista. Tukea voi saada 65 vuotta täyttänyt tai alle 65-vuotias työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai yksilöllisellä varhaiseläkkeellä oleva henkilö. Tukeen eivät vaikuta hakijan omat tai perheen tulot tai omaisuus. Hoitotukea ei veroteta.

Vuonna 2022 hoitotuen määrät ovat:

  • perustuki 73,00 e/kk
  • korotettu tuki 159,04 e/kk
  • ylin tuki 336,30 e/kk.

Hoitotuen hakutilanteessa huomioitavaa

Tukiratkaisussa arvioidaan kokonaistilanne sekä avun, ohjauksen ja valvonnan tarve henkilökohtaisissa toiminnoissa. Avun tarve vain kotitaloustöissä ja asioinneissa ei riitä tuen saamiseen.

Tuki voidaan myöntää korotettuna, jos perustuen edellytykset täyttyvät ja vammasta tai sairaudesta aiheutuvat erityiskustannukset nousevat vähintään korotetun tuen määrään.

Toimintakyvyn tulee olla heikentynyt ainakin vuoden ajaksi. Tukea voidaan myöntää takautuvasti yleensä vain puolen vuoden ajalta.

Sokealla henkilöllä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen. Heikkonäköisellä henkilöllä ei automaattisesti tätä oikeutta ole.

Lue lisää:

Eläkettä saavan hoitotuen hakeminen

Lähteet: