Siirry pääsisältöön

Toisen asteen am­ma­til­li­nen koulutus ja lukio

Miten haet kouluun? Riittääkö rahat? Mistä oppikirjat näkövammaiselle? Vastauksia tältä sivulta.
Kädet lukevat pistekirjoituslehteä.

Tällä sivulla

Yhteishaku

Kevään hakuaika on helmi-maaliskuulla, ja tulokset julkaistaan noin kesäkuun puolivälissä. Syksyn hakuaika on syys-lokakuulla, ja tulokset julkaistaan noin marraskuun puolivälissä. Hakulomakkeeseen voi laittaa viisi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Hakutoiveiden järjestystä ei voi vaihtaa hakuajan päätyttyä.

Lisäpisteitä saa muun muassa opiskelija, jolla ei vielä ole opiskelupaikkaa tai joka on päättänyt perusopetuksen samana vuonna kuin hakee toisen asteen koulutukseen. Myös valmistavan koulutuksen suorittamisesta voi saada lisäpisteitä.

Kutsu mahdolliseen pääsykokeeseen tulee jonkin verran ennen pääsykoetta. Myös mahdolliseen kielikokeeseen tukee kutsu.

Opiskelupaikan vastaanottamisesta on ilmoitettava oppilaitokselle annettuun päivämäärään mennessä. Päivämäärä ilmoitetaan yhteishaun aikataulujen yhteydessä.

Yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille voi hakea heti yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen.

Hakulomakkeen täyttäminen

Kaikki yhteishaut tehdään Opintopolku-verkkosivustolla. Hakulomakkeen on oltava tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00. Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen ja todistusten vertailuvaikeudet.

Ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishaku

Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin on oma erillinen yhteishaku, joka on maaliskuun loppupuolella. Hakuaika koskee ammatillisissa erityisoppilaitoksissa järjestettävää ammatillista peruskoulutusta sekä valmentavaa koulutusta. Yhteishaun tulokset julkaistaan noin kesäkuun puolivälissä.

Sinun on otettava opiskelupaikka vastaan oppilaitoksen ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Vapaiksi jääneille opiskelupaikoille voit hakea heti yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen. Lisätietoja saat Opintopolku- Ulkoinen linkki-verkkosivustolta ja oppilaitoksista.

Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus

Perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on erillinen yhteishaku, jonka hakuaika alkaa yleensä toukokuun lopulla ja kestää heinäkuulle.

Haussa ovat mukana kymppiluokka eli perusopetuksen lisäopetus, VALMA eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus sekä LUVA eli maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus. Haussa voi hakea enintään kolmeen koulutukseen.

Yhteishaun tulokset julkaistaan noin elokuun alussa. Sinun on otettava opiskelupaikka vastaan oppilaitoksen ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

Vapaiksi jääneille paikoille voit hakea noin heinä-elokuun vaihteessa. Tarkempi aikataulu Opintopolku- Ulkoinen linkki-verkkosivustolla.

Valintakokeet

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen, jos sellainen järjestetään.

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, saat kutsun valintakokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Koetulokset otetaan huomioon kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa eli monella oppilaitoksella voi olla yhteinen valintakoe.

Jos tarvitset valintakokeissa erityisjärjestelyjä, niitä on haettava samaan aikaan kuin hakee opiskelupaikkaa. Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika, kysymykset sähköisenä, isokirjoituksella tai pistekirjoituksella, lupa käyttää tietokonetta tai muita apuvälineitä, erillinen koetila ja kuvatehtäviä korvaavat tehtävät. Erityisjärjestelyjen hakemista varten tarvitset lääkärintodistuksen.

Lisätietoja saat oppilaitoksista.

Etuudet ja tuet

Kela

Sinulla voi olla oikeus nuoren kuntoutusrahaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen.

Opiskelussa tarvitsemiasi apuvälineitä (kannettava tietokone, lukutelevisio ym.) voit hakea kuten yläkoulussakin.

Koulutus voi olla mahdollista järjestää Kelan ammatillisena kuntoutuksena

Koulutuskokeilun avulla voit selvittää, onko kiinnostava ala sinua varten.

Henkilökohtainen apu

Jos tarvitset opiskelussa avustajaa, voit hakea sitä vammaispalvelulain mukaisena henkilökohtaisena apuna kotikuntasi sosiaalitoimesta.

Hakemus on hyvä jättää heti opiskelupaikan varmistuttua. Liitteeksi tarvitaan ainakin läsnäolotodistus tai vastaava.

Opiskelumatkat

Jos tarvitset kodin ja opiskelupaikan välille taksimatkoja, voit hakea niitä vammaispalvelulain mukaisina kuljetuspalvelujen opiskelumatkoina kotikuntasi sosiaalitoimesta.

Hakemus on hyvä jättää heti opiskelupaikan varmistuttua. Liitteeksi tarvitaan ainakin läsnäolotodistus tai vastaava.

Jos kuljet julkisilla kulkuvälineillä, tarkista, onko sinulla oikeutta koulumatkatukeen. Lisätietoja saat oppilaitoksesta.

Liikkumistaidonohjaus

Jos tarvitset uusilla opiskelureiteillä liikkumistaidonohjausta, voit hakea sitä vammaispalveluna kotikuntasi sosiaalitoimesta.

Oppikirjat

Oppikirjoja saa saavutettavassa muodossa Celia-kirjastosta- Ulkoinen linkki. Ne on hyvä tilata mahdollisimman ajoissa.

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyt

Näkövammaiset opiskelijat saavat ylioppilaskirjoituksiin erityisjärjestelyjä. Voit hakea yksilöllisten tarpeidesi mukaan seuraavia järjestelyitä:

  • Apuvälineiden käyttö: Näkövammainen saa käyttää kirjoitustilanteessa apuvälineitä; esimerkiksi tietokone, lukutelevisio, pistekirjoituskone, kirjoituskone, puhuva tai isonäyttöinen laskin ja erilaiset optiset apuvälineet.
  • Avustaja: Näkövammaisen henkilökohtainen avustaja saa antaa teknistä avustusta. Henkilökohtainen avustaja ei saa toimia ylioppilaskirjoitusten valvojana.
  • Erillinen tila: Näkövammainen saa käyttää erillistä tilaa. Valvonta on järjestetty tähän erilliseen tilaan.
  • Koetehtävien kirjoitusasu: Näkövammainen saa koetehtävät soveltuvassa muodossa eli pistekirjoituksena, elektronisena tai isokirjoituksena. Vastaukset tulee palauttaa tulostettuna paitsi, jos kyseessä on Abitti-järjestelmällä tehty sähköinen koe.
  • Korvaavat tehtävät: Näkövammainen voi saada korvaavat tehtävät myös sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Sähköisesti kirjoitettavien aineiden määrä lisääntyy siten, että koko ylioppilastutkinto on sähköinen keväällä 2019. Oikeus suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää suurempaa näyttöä, jos näkövammainen tekee Abitti-kokeen.
  • Lisäaika: Kirjallisissa kokeissa kuuden tunnin kirjoitusajan saa ylittää enintään kahdella tunnilla.
  • Erilliset ääninauhat: Kielten kuullunymmärtämiskokeita varten näkövammainen saa nauhat, joissa on kaksinkertaiset tauot ja lisäaikaa kuullunymmärtämiskokeen lopussa. Sähköisesti tehtävissä kielten ylioppilaskokeissa kuullunymmärtämisen koe on järjestetty toisella tavalla, mutta myös siinä voi saada lisäaikaa.
  • Vapautus optisen lomakkeen käytöstä: Kielten kuullun- ja tekstinymmärtämiskokeissa näkövammainen saa merkitä vastauksensa erilliseen vihkoon tai listaan. Lukion rehtori ja opettaja siirtävät vastaukset optiselle lomakkeelle. Sekä vihko tai lista että optinen lomake toimitetaan ylioppilastutkintolautakuntaan.
  • Vapautus puhtaaksikirjoittamisesta: Näkövammainen saa jättää koesuorituksensa puhtaaksikirjoittamattomana.

Yllä mainittujen lisäksi sinulla on mahdollista anoa myös muita yksilöllisiä ratkaisuja. Haettavien yksilöllisten ratkaisujen tulee perustua vamman asettamiin rajoituksiin.

Miten erityisjärjestelyjä haetaan?

Sinun tulee olla hyvissä ajoin ennen ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumista yhteydessä lukiosi rehtoriin. Rehtori tekee tarvittavista erityisjärjestelyistä hakemuksen ylioppilastutkintolautakunnalle.

Hakemus tulee tehdä viimeistään silloin, kun lukiolainen ilmoittautuu ylioppilaskirjoituksiin. Hakemuksen mukaan tulee liittää sairauden tai vamman todentava erikoislääkärin lausunto, joka on kirjoitettu ylioppilastutkintolautakunnan laatimalle lomakkeelle tai on erillisenä liitteenä. Pääsääntöisesti lääkärinlausunnon tulee olla lukioaikana hankittu, ja siitä tulee käydä ilmi diagnoosi ja lääkärin erikoisala.

Erityisjärjestelyjä haetaan ensisijassa ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asioinnin kautta ja toissijaisesti ylioppilastutkintolautakunnan laatimalla lomakkeella, jonka voi tulostaa Ylioppilastutkinto- Ulkoinen linkki-verkkosivulta.

Ylioppilastutkintolautakunta tekee haettavista erityisjärjestelyistä kirjallisen päätöksen.

Jos hajautat ylioppilastutkinnon, erityisjärjestelyjä haetaan vain ensimmäistä kertaa ylioppilaskirjoituksiin ilmoittauduttaessa. Tämän jälkeen tieto erityisjärjestelyistä pitäisi olla ylioppilastutkintolautakunnalla. Tästä sinun on kuitenkin hyvä muistuttaa lukiosi rehtoria, kun seuraavan kerran ilmoittaudut ylioppilaskirjoituksiin.

Sinun kannattaa säilyttää ylioppilastutkintolautakunnan tekemä erityisjärjestelypäätös. Useimmat korkeakoulut hyväksyvät ylioppilastutkintolautakunnan antaman erityisjärjestelypäätöksen myöntäessään valintakokeiden erityisjärjestelyjä. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa erillistä lääkärinlausuntoa.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Sähköisissä ylioppilaskokeissa käytettävä Abitti on tehty Linux-pohjaisena. Se ei toimi näkövammaisille tuttujen apuvälineiden kanssa. Näkövammaiset kokelaat tekevät toistaiseksi ylioppilaskirjoitukset entiseen tapaan. Lisätietoa sähköisestä ylioppilaskokeesta- Ulkoinen linkki.

Ei opiskelupaikkaa

Selvitä, mitä muita mahdollisuuksia ja millaista ohjausta opiskelupaikkaa ilman jääneille kotikunnassasi on tarjolla. Muista perusopetuksen lisäopetus ja muut valmentavat koulutukset. Kysy mahdollisia vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja suoraan oppilaitoksista.

SORA-lainsäädäntö

SORA-lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä lisäämällä oppilaitosten keinoja opiskelijoita koskevissa soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksissä.  Sitä sovelletaan tiettyihin tutkintoihin humanistisella ja kasvatusalalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla.

Lain mukaan opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla hakijan sairaus, vamma tai muu terveydentilaan liittyvä asia, joka estää koulutukseen osallistumisen tai käytännön tehtävistä tai harjoittelusta suoriutumisen. Vastaavasti jos sairaus, vamma tai muu terveydentilaan liittyvä asia on ilmeisenä esteenä tutkinnon suorittamiselle, se voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle.

Lähtökohtana on kuitenkin oltava opiskelun esteiden poistaminen ja erityisjärjestelyjen käyttö. Vaikka vamma estäisi osallistumisen joihinkin käytännön tehtäviin, se ei suinkaan tarkoita, että opiskelija olisi automaattisesti soveltumaton koko alalle.

Oppilaitoksilla on oltava ohjeistus SORA-lainsäädännön soveltamiseen. On mietittävä erityisjärjestelyjä ja pohdittava tapoja tutkinnon tasavertaiseen suorittamiseen. Näkövamma ei siis suoraan ole este.