Siirry pääsisältöön

Suostumus hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn oi­keuk­sien­val­von­tayk­si­kös­sä ja työ­elä­mä­pal­ve­luis­sa

Tällä sivulla

Päivitetty: 30.6.2022

Rekisteröidyn informointi

Rekisterinpitäjä on Näkövammaisten liitto ry.

Antamiasi tietoja kerätään ja käsitellään, jotta sinulle voidaan antaa neuvontaa, ohjausta sekä muutoin auttaa sinua asiasi hoitamisessa Näkövammaisten liitto ry:n oikeuksienvalvontayksikössä ja työelämäpalveluissa. Tiedot kerätään Näkövammaisten liitto ry:n oikeuksienvalvontayksikön ja työelämäpalvelujen asiakasrekisteriin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • asiakkaiden neuvonta ja ohjaus
 • asiakirjojen laatiminen
 • juridiset toimeksiannot
 • etuuksien ja palvelujen hakeminen ja muutoksenhaku
 • asiakkuuksien hoitaminen

Rekisteriin merkittäviä perustietoja ovat:

 • asiakkaan nimi ja yhteystiedot
 • asiakkaan henkilötunnus, silloin kun siihen on erityiset perusteet
 • asiakkaan näkötilanne ja mistä kyseinen tieto on peräisin (esim. asiakkaan kertomana tai lääkärintodistuksesta)
 • omaiset tai viranomaiset, joihin asiakkaan luvalla saa olla yhteydessä
 • asiakkaan käytössä olevat palvelut ja sosiaaliturva
 • asiakkaan ammatti, koulutus- ja työhistoria

Rekisteriin merkittäviä asiakaskertomustietoja ovat:

 • työntekijöiden yhteydenpito asiakkaaseen (päivämäärä, mitä asia koski, mahdollisesti sovitut jatkotoimenpiteet ja työntekijän nimikirjaimet)
 • työntekijöiden ja omaisten tai viranomaisten välinen yhteydenpito
 • sekä muut asiakkaan asioiden hoitamiseksi tarvittavat tiedot (mm. lausuntoja)

Tietojen käsittely perustuu suostumukseen. Sinun on mahdollista peruuttaa antamasi suostumus lähettämällä viesti osoitteeseen: tietosuoja@nkl.fi. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Huomioithan, että suostumuksen peruuttaminen voi tarkoittaa sitä, että emme voi täysimääräisesti enää auttaa sinua. Sinulla on oikeus tarkastaa tietosi ja oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteesta https://www.nkl.fi/fi/oikeuksienvalvonnan-ja-tyoelamapalvelujen-tietosuojaseloste. Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt oikeuksien käyttämiseksi tulee lähettää osoitteeseen: tietosuoja@nkl.fi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/etusivu- Ulkoinen linkki.

Lataa informointi pdf-tiedostona.- Ulkoinen linkki

Suostumuksen antaminen

Voit antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn allekirjoittamalla sähköisen lomakkeen pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Siirry suostumuslomakkeeseen (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)