Siirry pääsisältöön

Postia työ­elä­mäs­tä, kesäkuu 2023

Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluiden uutiskirje.

Tällä sivulla

Juhannustervehdys Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluista!

 Kesä on täällä ja tässä muutama ajankohtainen aihe Työelämäpalvelujen tiimiltä.

 1)Vammaisjärjestöjen lobbaus tuotti tulosta.

Orpon hallituksen hallitusohjelman luvussa: ”Osatyökykyisten työelämään osallistumisen vahvistaminen” on hyvin kirjattu Vammaisfoorumin työllisyysryhmän tavoitteita. Näkövammaisten liitto on yksi työllisyysryhmän vahva toimija.

”Hallitus edistää vammaisten ja osatyökykyisten arvostusta työelämän täysivaltaisina jäseninä. Osatyökykyisillä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla on oltava nykyistä joustavammin mahdollisuuksia osallistua työelämään. Työelämässä on edelleen liian jyrkät rajat esimerkiksi kokoaikaisen työssäolon ja työttömyyden välillä. Erityisesti vammaisten henkilöiden kannustimia ja mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille parannetaan, sekä edistetään lapsena ja nuorena vammautuneiden polkua työelämään.

Hallitus lisää tietoisuutta vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksista. Hallitus kehittää työolosuhteiden järjestelytukea ja lisää sen tunnettuutta työnantajille ja TE-asian- tuntijoille. Työnantajille luodaan kannustimia työn tarjoamiseksi vammaisille henkilöille ja työtä helpottavien välineiden käyttöä edistetään tehokkaalla viestinnällä suoraan yrityksille yhteistyössä työnantajajärjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa. Vammaisten yrittäjien toimintaedellytyksiä parannetaan.

Hallitus ottaa käyttöön julkisen talouden kannalta kustannustehokkaan osatyökyvyttömyyden ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen lineaarimallin, joka tukee palkan ja eläkkeen yhteensovittamista, niin että työnteko kannattaa aina.

Hallitus mahdollistaa joustavan paluun työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään vakinaistamalla työkyvyttömyyseläkkeen lepäämissäännöksen.”

Huolestuttavia kirjauksia puolestaan ovat mm.:

- Työsopimuslain nykyistä sääntelyä määräaikaisesta työsopimuksesta muutetaan siten, että jatkossa työsopimus olisi mahdollista tehdä määräaikaisena myös ilman erityistä perustetta vuodeksi. Samalla lainsäädännössä varmistetaan, ettei muutos lisää työsopimusten perusteetonta ketjuttamista.

- Työssäoloehdon kertymisen lakkauttaminen palkkatuetussa työssä.

Lisätiedot: Taru Tammi, työelämäpalvelujen päällikkö, Näkövammaisten liitto

050 596 5023

taru.tammi@nakovammaistenliitto.fi

 

2)Selvityksistä tekoihin! Vammaisten yhdenvertaisuutta työelämässä on edelleen edistettävä

Vammaisten henkilöiden asema työelämässä ei ole vieläkään yhdenvertainen muiden kanssa. YK:n vammaissopimus ja yhdenvertaisuuslaki asettavat velvoitteita työnantajille työntekijöiden kohtelussa, mutta kaikki eivät ole niistä tietoisia. Toisaalta on monia tukikeinoja, joita työnantajat voisivat hyödyntää, jos tuntisivat ne.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Jussi Aaltonen ja Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen päällikkö Taru Tammi puhuvat mm. kohtuullisista mukautuksista ja työolosuhteiden järjestelytuesta työnantajille. Aiheena on myös yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus, joka tuli voimaan 1.6.2023. Jatkossa Yhdenvertaisuusvaltuutetun on sen ansiosta helpompi puuttua esimerkiksi vammaisten henkilöiden kokemaan rekrytointisyrjintään.

Kuuntele  VATES välittää podcast Soundcloudista:

https://soundcloud.com/user-355526021/vammaistenyhdenvertaisuus- Ulkoinen linkki

 

3)Me osataan! Omilla taidoilla työelämään -hanke

Hanke on startannut 1.3.2023. Hankkeen päätoteuttajana toimii Live-säätiö ja osatoteuttajina Invalidiliitto, Ammattiopisto Spesia sekä STEP-koulutus (Kirkkopalvelut).

Hankkeen tavoitteena on kehittää vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yrittäjyysosaamista, tukea itsensä työllistämistä sekä edistää yrittäjien ja itsensä työllistäjien verkostoyhteistyötä.

Lue lisää: https://www.invalidiliitto.fi/invalidiliitto/hankkeet-ja-projektit/me-osataan-omilla-taidoilla-tyoelamaan?-- Ulkoinen linkki

 

Näkövammaisten liiton Työelämäpalvelujen matalan kynnyksen palvelut ovat maksuttomia niin henkilöasiakkaille kuin sidosryhmille.

Meihin saa yhteyden osoitteella:

tyoelamapalvelut@nakovammaistenliitto.fi

 

Lisätietoa osoitteesta:

https://www.nkl.fi/fi/tyo- Ulkoinen linkki

 

Kesäterveisin, Työelämäpalvelujen tiimi:

Marina Baarman, Katja Kuusela, Ville Lamminen, Mikael Mustonen, ville Ukkola, Tapio Tiilikainen ja Taru Tammi