Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mai­suus Suomessa

Suomessa on arviolta 55 000 näkövammaista. Heistä valtaosa on iäkkäitä ja heikkonäköisiä.

Tällä sivulla

Tämän sivun lähteenä on Näkövammarekisterin vuositilastot 2022.

Taulukko yleisimmistä silmäsairauksista Suomessa

Näkövammaisten määrä Suomessa

Suomessa on 55 000 näkövammaista, joista 72 % on heikkonäköisiä ja 22 % sokeita. Pienellä joukolla (6 %) näkövammaisia ei näkövammaisuuden astetta ole määritelty.

Sokeana pidetään henkilöä, joka ei pysty liikkumaan näön turvin tuntemattomassa paikassa.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä väestö ikääntyy ja lääketiede kehittyy, joten näkövammat painottuvat iäkkäiden ikäryhmään ja sokeiden määrä vähenee. Uusista vuonna 2022 näkövammarekisteriin- Ulkoinen linkki rekisteröidyistä 81,9 % on heikkonäköisiä ja 11 % sokeita. Ja uusista rekisteröidyistä on 65 vuotta täyttäneitä jo yli 90 %. Alla olevat luvut koskevat kuitenkin kaikkia näkövammaisia Suomessa tällä hetkellä (lähde: Näkövammarekisterin vuosikirja 2022).


Näkövammaiset ikäryhmittäin Suomessa

 • 3 % lapsia ja nuoria (0–17-vuotiaita)
 • 10 % nuoria aikuisia (18–39-vuotiaita)
 • 16 % keski-ikäisiä (40–64-vuotiaita)
 • 32 % ikääntyviä (65–84-vuotiaita)
 • 39 % vanhuksia (85-vuotiaita tai vanhempia).

Näkövammautumisikä Suomessa

 • 10 % syntymästä asti
 • 5 % lapsuus- ja nuoruusiässä (1–17-vuotiaina) näkövammautuneita
 • 7 % nuorina aikuisina (18–39-vuotiaina) näkövammautuneita
 • 9 % keski-iässä (40–64-vuotiaina) näkövammautuneita
 • 32 % yli 65-vuotiaina näkövammautuneita.

37 %:n osalta näkövammautumisikä ei ole tiedossa.


Yleisimmät silmäsairaudet Suomessa

Kuvio esittää kaikkien silmäsairauksien osuudet Suomessa.

Suomalaisten näkövammaisten ihmisten yleisin silmäsairaus on silmänpohjan rappeuma. Yleisimmät diagnoosit ovat:

 • 41 % silmänpohjan rappeumat
 • 10 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 9 % näköratojen sairaudet
 • 9 % glaukooma
 • 5 % synnynnäiset kehityshäiriöt
 • 4 % tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys
 • 3 % diabeettinen retinopatia.

Seuraavassa on kerrottu näkövammadiagnoosien yleisyydestä ikäryhmittäin. Kuvissa oleva tieto on kirjattu kuvien alle tekstinä. Kuvan saa suuremmaksi esimerkiksi avaamalla sen uuteen välilehteen.

Kuvio esittää lasten silmäsairaudet Suomessa vuonna 2022.

Näkövammaisten lasten ja nuorten eli 0–17-vuotiaiden näkövammadiagnoosit vuonna 2022:

 • 30 % näköratojen sairaudet
 • 23 % synnynnäiset kehityshäiriöt
 • 10 % tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys
 • 6 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 6 % näkökentän kaventumat ym.
 • 5 % albinismi
 • 3 % valontaitto ym. viat
 • 17 % muut diagnoosit.

Näkövammarekisterin vuoden 2022 tilastoissa oli 571 lasta ja nuorta eli 0–17-vuotiasta.

Kaavio uusista rekisteröidyistä lasten ja nuorten näkövammadiagnooseista vuonna 2022
 • 29 % näköratojen sairaudet
 • 25 % synnynnäiset kehityshäiriöt
 • 21 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 8 % tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys
 • 4 % keskosen verkkokalvosairaus (ROP)
 • 4 % karsastus ja muut silmien yhteisnäön viat
 • 9 % muut diagnoosit.

Näkövammarekisteriin rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 24 uutta lasta ja nuorta eli 0–17-vuotiasta.

Työikäisten eli 18–64-vuotiaiden näkövammarekisteriin rekisteröityjen näkövammaisten näkövammadiagnoosit vuonna 2022

Työikäisten eli 18–64-vuotiaiden näkövammarekisteriin rekisteröityjen näkövammaisten näkövammadiagnoosit vuonna 2022:

 • 21 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 20 % näköratojen sairaudet
 • 13 % synnynnäiset kehityshäiriöt
 • 8 % patologinen likitaitteisuus
 • 6 % diabeettinen retinopatia
 • 4 % keskosen verkkokalvosairaus (ROP)
 • 3 % glaukooma
 • 3 % näkökentän kaventumat ym.
 • 22 % muut diagnoosit.

Näkövammarekisterin vuoden 2022 tilastoissa oli 4743 työikäistä eli 18–64-vuotiasta.

Uusien rekisteröityjen työikäisten eli 18–64-vuotiaiden näkövammadiagnoosit vuonna 2022.

Uusien rekisteröityjen työikäisten eli 18–64-vuotiaiden näkövammadiagnoosit vuonna 2022:

 • 25 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 13 % glaukooma
 • 10 % tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys
 • 9 % näköratojen sairaudet
 • 7 % diabeettinen retinopatia
 • 7 % näkökentän kaventumat ym.
 • 5 % suonikalvon sairaudet
 • 4 % sarveiskalvon sairaudet
 • 20 % muut diagnoosit yhteensä

Näkövammarekisteriin rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 121 uutta työikäistä eli 18–64-vuotiasta.

Ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden näkövammarekisteriin rekisteröityjen näkövammadiagnoosit vuonna 2022.

Ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden näkövammarekisteriin rekisteröityjen näkövammadiagnoosit vuonna 2022:

 • 58% silmänpohjan ikärappeuma (AMD) 
 • 11 % glaukooma
 • 6 % verkkokalvon perinnölliset rappeumat
 • 4 % näköratojen sairaudet
 • 3 % diabeettinen retinopatia
 • 2 % tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys
 • 16% muut diagnoosit yhteensä.

Näkövammarekisterin vuoden 2022 tilastoissa oli 12 713 ikääntynyttä eli yli 65-vuotiasta.

Uusien rekisteröityjen ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden näkövammadiagnoosit vuonna 2021.

Uusien rekisteröityjen ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden näkövammadiagnoosit vuonna 2022:

 • 74 % silmänpohjan rappeuma (AMD)
 • 12 % glaukooma
 • 3 % tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys
 • 2 % verkkokalvon verisuonitukos
 • 2 % sarveiskalvon sairaudet 
 • 7 % muut diagnoosit yhteensä

Näkövammarekisteriin rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 1403 uutta ikääntynyttä eli yli 65-vuotiasta.


Näkövammaisten liiton ylläpitämä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkövammarekisteri selvittää ja pitää kirjaa näkövammojen levinneisyydestä. Tuoreimmat tilastotiedot löytyvät Näkövammarekisterin vuosikirjasta.