Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mai­sur­hei­li­joi­den luokitus

Näkövammaisen urheilijan luokkaan vaikuttavat näöntarkkuus eli visus sekä näkökentän laajuus.
Sininen näkövammaismerkki ruskeassa villapaidassa.

Tällä sivulla

Näkövammaisen urheilijan luokkaan vaikuttavat näöntarkkuus eli visus sekä näkökentän laajuus. Näöntarkkuus tutkitaan normaalisti kaukotestitaululla ja näkökentät näkökenttäperimetrillä.

  Kansainvälisessä näkövammaisurheilussa luokitus tapahtuu tarkan ohjeiston mukaan, ja samoja periaatteita tulee noudattaa kotimaankin luokituksissa.

  Näkövammaisella urheilijalla tulee olla lääkärintodistus näkövammastaan, ja siinä tulee näkyä myös IBSA:n (International Blind Sports Federation) mukainen B-luokka. Suomessa nämä luokitukset tekee silmälääkäri.

  Näköluokitus

  Sokeiden ja toiminnallisesti sokeiden näköluokitus B1–B3:

  • B1 – Täysin sokea tai näöntarkkuus heikompi kuin LogMAR 2.60 (eli visus-arvo on heikompi kuin 0.002).
  • B2 – Näöntarkkuus LogMAR 1.50-2.60 (eli visus-arvot 0.002-0.03) ja/tai näkökentän halkaisija alle 10 astetta.
  • B3 – Näöntarkkuus LogMAR 1.40-1.00 (eli visus-arvot 0.04-0.1) ja/tai näkökentän halkaisija alle 40 astetta.

  Tutkimustila ja välineistö

  • Tutkimushuoneen kokosuositus 6 x 3 m, säädettävä häikäisemätön valaistus.
  • Mitataan tutkimusetäisyydet 1 m välein 6 m etäisyydelle asti, ja välimatkat merkitään lattiaan tai viereiseen seinään esim. valkoisella teipillä.
  • Silmälääkärin vastaanoton perusvälineistö: linssimittari, automaattirefraktometri, esim. NIKON Retinomax.
  • Kineettinen perimetri, suositeltavin Goldmann (isopteri III/4).
  • Standardoitu heikkonäköisten näöntarkkuustesti, suositeltavin The SOSH Low Vision Chart.

  Luokituksen kehittäminen

  IPC classification code (2014) on hyväksytty käyttöön. Koodia sovelletaan kaikkiin näkövammaisurheilulajeihin. Lähiajan tavoitteena on tutkia myös funktionaalista näköä, kuten dynaamista näöntarkkuutta, kontrastinäköä, liikkeen aistimista ja eri valaistustasojen vaikutusta näkemiseen.

  Freiburg Acuity Test (FrACT) on lupaava tietokoneohjelmoitu näöntarkkuus- ja kontrastinäkötesti, optotyyppinä Landolt C-renkaat (lisätietoja www.michaelbach.de).

  Luokituslomakkeet

  Kansainvälisiin kisoihin osallistuva näkövammainen urheilija pyytää silmälääkäriään täyttämään luokituslomakkeen (liite 1). Kotimaisiin kisoihin meneville on erillinen luokituslomake (liite 2).

  Liitteet luokituslomakkeisiin

  1. Näkökenttätutkimukset (tarvitaan kotimaisiin ja kansainvälisiin kisoihin meneville). Jos näkökentissä on muutoksia, näkökenttätulosteet on liitettävä. Näkökenttä on testattava full field -testillä (80 tai 120 astetta) ja 30, 24 tai 10 asteen keskeisellä testillä, riippuen silmäsairaudesta. Testausvälineenä on oltava Goldmann perimetri valokoko - ja intensiteetti III4. Myös Humphrey tai Octopus mahdollinen valokoolla III4.
  2. Lisätestit, jotka tehdään tarvittaessa kansainvälisiin kisoihin meneville. Jos testi tehdään, rastita lomakkeeseen silmäsairaus sekä tehdyt lisätestit. 

  Diagnoosin täytyy vastata silmälöydöksiä ja näöntarkkuuden heikentymää. Jos silmälöydökset ovat selvät ja todennettavissa, lisätestejä ei tarvita.

  Muutoin taulukon mukaiset lisätestit tarvitaan ja ne liitetään lomakkeeseen. Kaikkien lisätestien tuloksista on oltava lyhyt englanninkielinen selostus. Jos ne ovat vaillinaiset tai ne puuttuvat, luokittelua ei välttämättä pystytä tekemään ja urheilija ei voi osallistua kansainvälisiin kisoihin.

  Silmäsairaus / Vaadittava lisätesti / Right eye / Left eye

  • Silmän etuosan sairaus / ei lisätestejä / Right eye / Left eye
  • Makulan eli keskeisen verkkokalvon sairaudet / Makulan OCT, multifokaali/pattern ERG, VEP, pattern appearance, VEP / Right eye / Left eye
  • Perifeerisen verkkokalvon sairaudet / full field ERG, pattern ERG / Right eye / Left eye
  • Näköhermon sairaudet / OCT, pattern ERG, pattern VEP, pattern appearance VEP / Right eye / Left eye
  • Aivoperäiset, neurologiset sairaudet / pattern VEP, pattern ERG, pattern appearance VEP / Right eye / Left eye

  Lisätietoa muilla verkkosivuilla