Siirry pääsisältöön

Kir­jal­li­suut­ta ja op­pi­kir­jo­ja es­pe­ran­tok­si

Laula esperantoksi tai opiskele esperantoa. Tältä sivulta löydät kirjavinkit.

Tällä sivulla

Oppimateriaaleja

 • Steleton kirjaston CD:t.
 • La Zagreba metodo. Esperanto. Lernolibro de la internacia lingvo. Elementa kurso.Inter-kulturo, Maribor, 2001.
 • Boris Kolker: Vojaĝo en esperantolando. Gvidlibro por verdaj vojaĝantoj. Dua eldono. Universala Esperanto-Asocio, Roterdamo, 2002. KD-eldono de LIBE, 2005.
 • Esperanto per rekta metodo. Internacia Ilustrita Lernolibro en pdf-formato.
 • Esperanto per rekta metodo. Didaktika helpilo por la lernolibro de Stano Marĉek. Modela  elparolo: Laŭtlegitaj tekstoj de la lernolibro en MP3-formato.
 • Claude Piron: Gerda malaperis! 2005.
 • Andrzej Pettyn: Kongresaj esperantokonversacioj 1994 (specimenoj de laŭteme aranĝitaj frazomodeloj por la someraj E-kursoj en Turku kaj Lappeenranta). 1994. Kesto 51:22.
 • Andrzej Pettyn: Jutellaan! Esperanton keskustelukurssi vasta-alkajille. Lukija: Jukka Laaksonen. 1995.
 • Veli Kolari: Via dua lingvo. Esperanton peruskurssi. Weilin+Göös. Helsinki 1969; Kolmas painos. Hyvinkää 1988. ISBN 951-96076-0-9. Lukukappaleet 1–12. Kesto 4:01:44

Oppikirjat pisteillä

Oppikirjat

 • Doktoro L.L. Zamenhof: Lingvaj demandoj, konsiloj kaj opinioj pri Esperanto. Sesa eldono. Eldonis LIBE. 1966. Unua brajla eldono + Dua brajla eldono. 1966
 • Mary kaj Sulo. Koresponda rakonteto verkita de Kamemoro
 • Esperanton alkeiskurssi: tasa-arvoa ja rauhaa. Lars Forsman. 1–7/7
 • ”Egaleco kaj paco per Esperanto. Alkeiskurssi”
 • La zagreba metodo 1–2/2 (2008) + sanasto
 • Paŝoj al plena posedo. Ekzercoj, vortaro, solvoj. William Auld
 • Esperanto mutkattomasti (2009) 1–5/5
 • Akvo en poto
 • Zizilo al zizilo zuzumis pri …
 • Esperanto per rekta metodo (internacia)
 • Gerda malaperis (2011) 1–2/2
 • Vilho Setälä:
  • Esperanto kurso laŭ la tria eldono. Helsinki 1933
  • Esperanton pikakurssi
  • Esperanton kielioppi
  • Esperanta stenografio (brajla mallongigaro) lernolibro, tabeloj, ekzercaro. Nijnij-Novgorod. Rusio 2002

Sanakirjat

 • Esperanto suomalainen sanakirja. Vilho Setälä. Kolmas painos. Helsinki 1954
 • Vortaro- Esperanto-Finna. 2. painos 1–3/3
 • Vortaro de esperanto-sinonimoj. 1–3/3. 1998
 • Suomi-esperanto-suomi (taskusanakirja) 1–17
 • Vortaro de esperanto-sinonimoj. Vortaro de esperanto en tri brajlaj volumoj. Eldonejo de interregiona asocio por nevidantaj fakuloj ”Kamerata”. Nijnij-Novgogod. 1998

Laulukirjat

 • Sveda kantareto eldonita de sveda asocio de blindaj esperantistoj. Stockholm 1930
 • Hungara kantareto. Budapest 1966
 • Esperanta kantlibro por komuna kantado. Unua kolekto. Kompilita de l. komisiono nomita dum la 20-a kongreso de blindaj esperantistoj. Parizo 1950. Eldono de IFBE
 • Sankta nikolajaj kantoj tradukitaj el la nederlanda.
 • Kelkaj tekstoj de kantoj de Edvard Grieg. Oslo 1952
 • Kantareto ĉe la 42-a Internacia Kongreso de Blindaj esperantistoj 1980. Stockholm
 • Kantareto de italaj kaj slovakaj popolkantoj. Prago 1984
 • Esperantista kantlibro eldonita de Steleto. Helsinki 1952
 • Melodioj al ”
 • Deklamu kaj kantu en esperanto (IKBE en Kislovodsk). Sankt-Peterburg 1994
 • Kantlibro de Steleto en la jubilea jaro 1995
 • Kongresa kantareto (Kiev 2012) + mustakirjoituksella A5
 • Sekakuorolauluja
 • Valikoima yhteislauluja. Helsinki 1954, 1955 (kovakantinen)

Ro­maa­nit ja muu pis­te­kir­jal­li­suus

 • Oskar Baum: La danĝero. Novelo. Stockholm 1915.
 • Modernaj Robinzonoj en la siberia praarbaro de Theodor Schwantz. Litteraturbilaga till Esperanta Ligilo 1933–34.
 • National Library for the Blind. Esparantaj verkoj 1936.
 • Proverbaro esperanta. Laŭ la verko de M. F. Zamenhof. Frazeologio rusa-sola-franca germana aranĝis L. L. Zamenhof.
 • Pierre Henri: La vivo kaj verko de Louis Braille. Stockholm 1954.
 • J. H. Sullivan: La junaj detektivoj.
 • Richard Meyer: La longa vojo. II bind.
 • El la urbo A al la urbo B. Rakontoj. El la litova tradukis A. Vaitilaviĉius. La tradukon redaktis J. Ojalo, Estonio. La brajlan eldonon preparis V. Toloĉka. Vilnius 1986.
 • George s Simenon: Maigret kaj la maljuna damo 1–5/5.
 • Por pli alta celo. Novelo el la kolekto ”Svedaj sortoj kaj aventuroj”. 1882 de August Strindberg. Trad. John Lundgren laŭ ”Sveda antologio”. Brajle presis ”Esperanta Ligilo” 1949.
 • Pedro Zurita: Malferma letero al Louis Braille. Montevideo. 27.3.1996. Elhispanigita de Otto Prytz 7.
 • Aventuroj de fraŭlo de Wilhelm Busch. Den Haag 1972.
 • Lindqvist: Ferio kun porto. Originala kriminalromano. Statens tryckeri og biblioteke for blinde. 1958 
 • ” ” HSFTE. Surprizatako.
 • La ĝusta kalkulo. Ludo per nombroj por du personoj aŭ tuta grupo.
 • Prezentata de Raymond Gonin. Prago 1994
 • Raymond Gonin: La litera deduktoludo destinata por du personoj aŭ por tuta grupo
 • Iwaszkiewicz. ”La kvarteto de Mendelssohn kaj aliaj rakontoj”. La 55a IKBE Warsovio 1–8 aŭgusto 1987.
 • Nia sinjorino Bowena. Albumo de bildoj el la vivo kaj verkoj de Bowena Nemcov.
 • Eldonis ”Zora” revuo por ĉeĥaj nevidantoj. Prago 1982
 • Festvizito ĉe jubileanto. Renkonto kun ĉeĥaj aŭtoroj. Eldoni ”Zora” revuo por ĉeĥaj nevidantoj. Prago 1984
 • Sander Petöfi: Johano la brava. Tradukita de Kálmán Kalocsai. Eldonis Asocio de hungaraj blinduloj kaj malfortevidantoj. Budapest 1983
 • Tamara Andrejeva: Por fabla legado al finnaj geamikoj de la aŭtorino. Sankt Peterburgo. 15.2.2008