Siirry pääsisältöön

Avus­tuk­sia liiton jä­se­nyh­dis­tyk­sil­le, yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­tei­söil­le

Näkövammaisten liitto myöntää sidotuista rahastoista avustuksia liiton jäsenyhdistyksille, yksityishenkilöille ja yhteisöille. Seuraavan kerran avustuksia myönnetään toukokuussa 2024.
Kaksi henkilöä, joilla on valkoiset kepit, istuu puistossa penkillä.

Näkövammaisten liitto myöntää sidotuista rahastoista avustuksia liiton jäsenyhdistyksille, yksityishenkilöille ja yhteisöille kaksi kertaa vuodessa. Avustukset ovat yleensä suuruudeltaan vähintään 500 euroa. Seuraavan kerran avustuksia myönnetään toukokuussa 2024 ja avustushakemukset on lähetettävä 2.4.2024 mennessä.

Liiton jäsenyhdistyksille avustuksia voidaan myöntää ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • toimitilojen korjaus- ja parannustyöt erikseen sovittavan omavastuun ylittävältä osin
 • yhdistyksen järjestämään kulttuuri-, koulutus- tai virkistystapahtumaan
 • julkaisutoimintaan
 • yhdistyksen tietoteknisten toimintaedellytysten kehittämiseen

Yksityishenkilöille avustuksia voidaan myöntää pääsääntöisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • ammattiin valmistava tai ammatillista kehitystä tukeva opiskelu, opinto- ja kokousmatkat
 • opinnäytetyöt, tutkimus, koulutus ja viestintä, jotka tuottavat näkövammaisuuteen, sen vaikutuksiin tai apuvälineiden kehitykseen liittyvää tietoa
 • tavoitteellinen harrastus edellyttäen, että hakijalla on näyttöä harrastukseen sitoutumisesta ja aikaisemmista tuloksista 
 • luova työ, jonka odotetaan tuottavan näkövammaisyhteisön kulttuurin kannalta merkittävän teoksen 
 • lasten, lapsiperheiden ja nuorten loma-, virkistys- ja kulttuuritoiminta.

Pääsääntöisesti avustusta myönnetään näkövammaisille henkilöille. Avustusta voidaan myöntää myös muulle yksityishenkilölle tai yhteisölle, mikäli toiminnan tavoite on näkövammaisyhteisön kannalta hyödyllinen.

 • Avustuksia ei myönnetä:
  kokonaan tai osittain toteutuneisiin hankkeisiin
 • jäsenyhdistysten toimihenkilöiden palkkakuluihin
 • täysimääräisesti jäsenyhdistysten toimitilojen korjaus- ja parannustöihin 
 • samalle yksityishenkilölle peräkkäisinä vuosina.

Avustusta haetaan hakulomakkeella 2.4.2024 mennessä. Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteella Näkövammaisten liitto ry, Päivi Halttunen, PL 30, 00030 IIRIS.

Hakulomake:
https://link.webropol.com/s/nakovammaisten-liitto-avustushakemus- Ulkoinen linkki

Lisätietoja avustuksista: avustukset@nakovammaistenliitto.fi