Siirry pääsisältöön

Yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa ja sen har­joit­te­lus­sa käy­tet­tä­vän koe­jär­jes­tel­män jat­ko­ke­hit­tä­mi­nen

Pidämme hyvänä ratkaisuna, että Abitti-sovelluksesta tullaan julkaisemaan erityisryhmille tarkoitettu versio. Muistutamme, että erityisryhmäversiota tulee voida hyödyntää lukioissa myös harjoiteltaessa koeympäristön käyttöä ja suoritettaessa kurssikokeita.

Ylioppilastutkintolautakunta on tehnyt selvityksen ylioppilaskokeissa ja niiden harjoittelussa käytettävän Abitti-koejärjestelmän jatkokehittämisestä. Selvityksen perusteella paras tapa on siirtyä USB-muistilta ladattavasta järjestelmästä Abitti-sovellukseen. Tätä tukee kokeissa käytettävien oheisohjelmien muuttuminen selainkäyttöisiksi.

Näkövammaisten liitto ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemasta Abitti2025 -selvityksestä.

Selvityksen luku 2.7 käsittelee erityisjärjestelyihin liittyviä huomioon otettavia kysymyksiä. Näkövammaisten liitto pitää tärkeänä ja myönteisenä sitä, että ylioppilastutkintolautakunta on huomioinut erityisjärjestelyiden edellyttämiä toimenpiteitä jo selvitysvaiheessa.

Nykyisten erityisjärjestelyratkaisujen kehittelyssä ylioppilastutkintolautakunnan ja sidosryhmien välisen yhteistyön merkitys on ollut keskeinen. Uusia ratkaisuja suunniteltaessa ja testattaessa on kokelaiden yhdenvertaisuuden kannalta välttämätöntä, että ylioppilastutkintolautakunta hyödyntää edelleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiiviisti sidosryhmien erityisjärjestelyihin liittyvää asiantuntemusta.

Näkövammaisten liitto pitää hyvänä ratkaisuna, että Abitti-sovelluksesta tullaan julkaisemaan oma erityisryhmille tarkoitettu versio.  Tämä on merkittävää, sillä erityisryhmäversion apuvälineyhteensopivuus on selvityksen mukaan mahdollista varmistaa yleisversiota paremmaksi.

Näkövammaisten liitto muistuttaa, että erityisryhmäversiota tulee voida hyödyntää lukioissa myös harjoiteltaessa koeympäristön käyttöä ja suoritettaessa kurssikokeita. Tämä on välttämätöntä, jotta näkövammaiset lukiolaiset voivat harjoitella koeympäristöä yhdenvertaisesti näkevien lukiolaisten kanssa.

Lisätietoja: 

digitalisaatioasiantuntija Ville Lamminen, ville.lamminen@nkl.fi, 09 3960 4650