Siirry pääsisältöön

Yli kolmen miljardin arvoinen va­paa­eh­tois­toi­min­ta vaarassa leik­kausu­han alla

Yli 170 järjestöä ja yhteisöä, mukana Näkövammaisten liitto, vaatii julkiselta hallinnolta panostusta vapaaehtoisten tukemiseen, koordinointiin ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Vapaaehtoistoimintaan kannattaa investoida, sillä se lisää tutkitusti sitä tekevien hyvinvointia ja vahvistaa koko yhteiskunnan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja turvaa. Vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuutta ei saa pitää itsestäänselvyytenä.

Vapaaehtoistyön arvo on Suomessa lähes 3,2 miljardia euroa vuosittain- Ulkoinen linkki. Vapaaehtoistoiminta lisää tutkitusti sitä tekevien hyvinvointia- Ulkoinen linkki ja toimii ennaltaehkäisevänä tekijänä esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien osallisuuden kokemuksen lisäämisessä. Kun vapaaehtoistyötä tekee vuosittain lähes puolet suomalaisista, on vapaaehtoistoiminnan tuottamilla hyvinvointivaikutuksilla valtava yhteiskunnallinen merkitys.

Korkea sosiaalinen luottamus ja yhteiskunnallinen turvallisuus on suorassa yhteydessä vahvoihin yhteisöihin. Vapaaehtoistoiminnalla on suuri rooli ja suuri potentiaali kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Vapaaehtoistoimintaa järjestämällä ja tukemalla voidaan lisätä osallisuutta. Osallisuuden kokemuksella voi olla suuria potentiaalisia kansantaloudellisia vaikutuksia- Ulkoinen linkki. Vapaaehtoistoiminnassa saadut osallisuuden kokemukset ovat erityisen tärkeitä ihmisille, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Vapaaehtoistyö.fi-palvelun kyselytutkimuksen mukaan- Ulkoinen linkki vapaaehtoisuus vähensi myös koettua yksinäisyyttä yli 60 prosentilla vastaajista.

Vapaaehtoistoiminta on vaarassa romahtaa leikkausten mukana 

Hallitus aikoo alentaa valtionavustusten tasoa kuluvalla hallituskaudella vahvistaakseen julkista taloutta. Suunnitelluilla leikkauksilla olisi suora vaikutus järjestöjen ja sen myötä vapaaehtoisten toimintaan. 

Jo tehdyt leikkaukset sosiaaliturvaan ovat heikentäneet monien järjestöjen kohderyhmien tilannetta ja lisänneet painetta kääntyä järjestöjen puoleen avun tarpeessa. Järjestöjen erityisosaaminen ja vertaistuki tarjoaa apua usealle ihmisryhmälle, joka muuten jää tuen ja avun ulkopuolelle. Jos nämä palvelut ja toiminnot joudutaan lopettamaan leikkausten seurauksena, voivat inhimilliset seuraukset olla kauaskantoiset ja katastrofaaliset. Kasautuvat ongelmat voivat synnyttää mittaamattoman pahoinvoinnin kierteen, jota julkinen sektori ei pysty korjaamaan.

”Näkövammaisyhdistysten luottamustehtävissä olen voinut oppia organisointi-, ohjaus-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä viestintätaitoja opiskelujen aikana ja jälkeen. Näistä taidoista on ollut suuri apu työpaikan saamiseen. Näkövammaisyhdistyksistä olen saanut monta hyvää ystävää ja arvokasta tukea vertaisilta näkövamman kanssa arjessa elämiseen. Muuttaessani uusille paikkakunnille, näkövammaisyhdistykset ovat olleet hyvin tärkeitä paikkoja liittyä ryhmiin ja siten vähentäneet sosiaalista yksinäisyyttä. Näkövammaisyhdistys on ollut myös tärkeä paikka saada tietoa omasta silmäsairaudesta ja sen tutkimuksista sekä hoidoista” , kertoo helsinkiläinen Jaana.

Monet vapaaehtoistoiminnan muodot ovat vaativuudeltaan sellaisia, että niitä ei voi ylläpitää kestävästi ilman riittäviä resursseja. Vapaaehtoistoiminta ponnistaa vapaaehtoisten omasta innostuksesta, mutta tarvitsee tuekseen myös järjestöjen ammattiosaamista ja koordinointia. Ammattilaisen tukemana vapaaehtoisen on turvallista toimia myös haastavissa tehtävissä, kuten kriisipuhelimen päivystäjänä tai valmiustoiminnassa. 

Vapaaehtoistoiminta on demokratiaa edistävä voimavara

Vapaaehtoistoiminnalla ei voi paikata julkisen sektorin resurssipulaa. Vapaaehtoistoiminta on demokratiaa edistävä voimavara, joka turvaa yhteiskuntamme hyvinvoinnin kehitystä. Vapaaehtoistoiminnan todellinen arvo on enemmän kuin euroilla voidaan mitata.

Kuka tahansa voi tarvita apua järjestöiltä elämänsä jossakin vaiheessa. Kuka tahansa voi myös löytää järjestöistä itselleen ja elämäntilanteeseensa sopivan tavan saada äänensä kuuluville sekä hyödyntää omaa aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi – kunhan laadukkaaseen, osallisuutta edistävään vapaaehtoistoimintaan panostetaan.

Hallitusohjelmassa suunnitellut valtionavustusleikkaukset uhkaavat vakavasti korvaamatonta vapaaehtoistoimintaa, järjestöjä ja koko kansalaisyhteiskuntaa, vaarantaen miljoonien ihmisten hyvinvoinnin ja syventäen yhteiskunnallisia haasteita.

Järjestöjen yhteinen kannanotto- Ulkoinen linkki

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen, 09 3960 4600